ENDRE HOVLAND

Statens vegvesen har den siste tiden holdt nordgående felt i Fløyfjellstunnelen stengt om kveldene samtidig som det utføres veiarbeid på Bryggen. All kveldstrafikk i nordgående retning går dermed gjennom ett felt på Bryggen. Når man i tillegg tidvis har utført veiarbeid i dette feltet, har det oppstått lange køer.

— Struper trafikken

— Vi har merket stor frustrasjon blant bilistene om kvelden. Stressete bilførere med dårlig tid er det farligste vi har i trafikken. Mange bryter fartsgrensen etter at trafikken løser seg opp, sier Arvid Ask, leder for trafikkavsnittet i Hordaland politidistrikt.

— Det nytter ikke å strupe trafikken gjennom ett felt midt på sommeren, sier han.

Tar ikke selvkritikk

Statens vegvesen tar ikke selvkritikk for situasjonen som har oppstått.

— Det er tomt om morgenen når vi kommer tilbake på jobb. Det må da være bra, spøker overingeniør Asbjørn Valen som er prosjektleder for veiarbeid i sentrum.

— Litt kø må man regne med, sier han.

I går ble det meste av veiarbeidet på Bryggen gjort ferdig. Det skal også utføres litt arbeid på mandag og tirsdag den kommende uken, men dette skal ikke hindre trafikken. Finpussingen med ny belysning, busskur og bosspann må imidlertid vente til august på grunn av ferieavvikling. Arbeidet med å brannsikre Fløyfjellstunnelen skal være ferdig i slutten av september.