Etter at det har versert en til dels gemyttlig feide i avisene om spørsmålet i noen uker, legger nå ordfører Solbjørg Åmdal Sandvik (H) i Meland stridsøksen ned. I en samtale med Bergens Tidende forteller hun at kommunen ikke vil gå videre med saken for å innlemme Bognøy i Meland.

Bakgrunnen for saken var at fylkesmannen i august avgjorde at det ikke skal foretas endringer av kommunegrensene mellom Radøy og Meland. Statens kartverk hadde nemlig foreslått at kommunegrensen skulle flyttes fra vestsiden til østsiden av Bognøy for at den skulle følge hovedskipsleia. Derved ville Bognøy skifte kommune. Men fylkesmannen avgjorde at kommunegrensen ikke skulle flyttes. Meland kommune ga i en uttale til denne avgjørelse uttrykk for at de ønsket grensen flytte og Bognøy lagt inn under Meland.

Bergens Tidende inviterte ordførerne i de to kommunene til et møte med lokalbefolkningen på Bognøy for to uker siden. Her gjorde ordfører i Radøy, Olav Steinar Namtvedt (Sp) det helt klart at han ikke ville høre snakk om at øyen skulle skifte kommune. Og hele den fastboende lokalbefolkningen støttet ham — 82-årige Rasmus Holen på Bognøy sa til BT at han ønsker å være radværing resten av sin tid.

Rådgiver Eric Backer-Røed hos fylkesmannen i Hordaland de har sendt et brev til Meland kommune. Her blir det gjort oppmerksom på at Meland må søke kommunal- og regiondepartementet dersom de ønsker grensen endret slik at Bognøy flyttes til denne kommunen. Slik søknad må sendes via fylkesmannen.

Meland-ordføreren sier til BT i dag at en slik søknad ikke vil bli sendt. Dermed bilegges striden, og Radøy får beholde den lille og idylliske øyen mellom Bognesstraumen og Landsvikosen.

— Vi ønsker å leve i fred med våre naboer og har skrinlagt ønsket om å knytte Bognøy til vår kommune, sier Sandvik.

— Det har aldri vært meningen fra vår side å presse frem en endring av kommunegrensen. Men dette har vært et interessant og artig intermesso. Alle avisoppslagene har ført til at jeg har fått mange muntre kommentarer. Og takket være medieoppmerksomheten, vet alle her ute nå hvor Bognøy ligger, sier hun muntert.