En pilleprodusent sponset julebordet til 58 sykepleiere med 10.000 kroner. Sykepleierne ba selv om å få julebord i stedet for å få alminnelig servering ved et kurs i medikamentbruk.

Norsk Sykepleierforbund har flere eksempler på at legemiddelindustrien sponser sykepleiere.

– Om det er forsøk på smøring eller uttrykk for lite refleksjon eller tankeløshet er ikke godt å si, sier forbundsleder Bente Slaatten til Dagsavisen.

Men hun er ikke i tvil om at legemiddelindustrien er ganske offensiv i sitt salg av legemidler. Problemet er at sykepleiere som takker ja til goder som sponsede reiser og middager, etterpå kan føle seg bundet til å kjøpe pillene sponsoren selger, eller andre kan tro at det finnes slike bindinger.

Avtalen slår fast at alt samkvem mellom sykepleiere og legemiddelprodusenter skal avtales skriftlig. Sykepleieren må ha arbeidsgiverens samtykke til å delta eller bidra på kurs, kongresser og faglige møter.

Gaver skal ha en maksverdi på 1.000 kroner og klareres med arbeidsgiveren. Ikke-faglige aktiviteter skal verken direkte eller indirekte betales av legemiddelfirmaet.

Administrerende direktør Pål Christian Roland i Legemiddelindustrien mener avtalen vil skape mer tillit ved at den tydelig viser hvilke rammer som skal gjelde.

Fra før har Legemiddelindustrien en etikkavtale med Legeforeningen og med de regionale helseforetakene.