MAJ-BRITT DAHL maj.dahl@bergens-tidende.noI går ble de første norske pasientene sendt til Tyskland for behandling. Men allerede nå er det klart at Stortingsflertallet ønsker å stoppe den ferske pasientbroen de vedtok i fjor høst.Signaler fra fagmiljøer over hele Norge om at det er ledig kapasitet til å behandle pasientene i Norge, har fått flere politikere til å endre mening. Ballo startet ballet SVs Olav Gunnar Ballo startet ballet like før jul. Nå foreslår han at pengene brukes i Norge i stedet. I går fulgte KrFs Are Næss etter — under forutsetning av at behandling i Norge ikke virker inflasjonsdrivende. Senterpartiet er også på glid. Høyre har ikke diskutert forslaget fra Ballo ennå, men Anne Lise Høegh sier til BT at hovedmålet er at pasienter skal behandles i Norge. John Alvheim, Frp og leder av Stortingets helse- og sosialkomiti, mener det er en "en gedigen bløff" når hans politiske motstandere sier at de ikke visste om den ledige kapasiteten.- Siden i fjor sommer har det vært kjent at tjenesteplanene ved for eksempel Haukeland sykehus er redusert tilsvarende 30 årsverk, og at sykepleiernes overtid er fjernet. Da kan dere ikke komme i etterkant å si at dere ikke visste. Dette er med skam å melde bortimot uredelig, tordnet Alvheim mot sine partimotstandere da helse- og sosialkomiteen hadde kontaktmøte og omvisning ved Haukeland sykehus i går.Han vil likevel ikke motsette seg at pasientbroen opphører og at pengene brukes innenlands i stedet. - Vi har hele tiden fremmet forslag om økte bevilgninger til offentlige sykehus. Men det er ikke mulig å få tilfredsstillende bevilgninger, sier han til Bergens Tidende. Inflasjonsspøkelset Alvheim viser til økonomer som "kommer trekkende" med at inflasjonen øker hvis pengene brukes i Norge. Det har verken Alvheim, Are Næss eller Arbeiderpartiets Bendiks H. Andresen tro på.I fjor høst stilte Alvheim et privat spørsmål, et såkalt dokument 8-forslag, til Stortinget om å bruke tre milliarder kroner på å behandle pasienter utenlands. Med unntak av Arbeiderpartiet stemte alle partier for å bruke in milliard på tiltaket.- Når vi ikke kunne behandle pasientene i Norge, måtte vi prøve utlandet. Merkelig nok fikk vi flertall for forslaget, sier Alvheim til Bergens Tidende. Fagmiljøene raste Siden har fagmiljøer over hele landet rast over vedtaket.- Mange gjør viktig legearbeid utenfor institusjonene på sin fritid. Den kapasiteten burde vært hentet inn til de offentlige sykehusene, mener Håvard Skeidsvoll, hovedtillitsvalgt for overlegene ved Haukeland sykehus.Trusselen om spredning av multiresistente bakterier fra land med høyt forbruk av antibiotika har forsterket motstanden mot pasientbroen.- En høyst reell trussel. Vi kan ikke godta at et land som Norge ikke dimensjonerer helsevesenet etter norske behov. Både av hensyn til pasientene, kompetanseutvikling hos norske leger og smittsomme bakterier er det best at norske pasienter behandles i Norge, sier KrFs Are Næss til BT.

Les også: Hordaland fortsetter planleggingVil endre finansieringen