Du skal være svært heldig om du finner en gratis parkeringsplass når du en kveld skal på kino eller restaurant i Bergen.

Siden 2003 har nærmere tusen parkeringsplasser forsvunnet på gateplan i Bergen sentrum. Om dagen har disse plassene vært avgiftsbelagte, om kveldene og i helgene gratis. Svært mange av disse plassene ligger fem-ti minutters gange fra Bergen Kino (se kart).

Og flere plasser skal forsvinne. Ifølge kommunens siste inndragningsplan skal det bare bli igjen 58 p-plasser på gateplan i Bergen sentrum, de fleste av disse blir trolig reservert for funksjonshemmede og el-biler. Byråd Lisbeth Iversen vil snart legge frem en ny versjon av planen, men det blir neppe flere gateplasser der.

— Trygt og tilgjengelig

— Vår parkeringspolitikk handler om en tilgjengelig by. Vi ønsker mest mulig arealer til store kulturstuer, byrom, og ønsker strategisk plasserte parkeringsanlegg i forhold til det, sier byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen (KrF).

Hun forstår at det kan oppleves som frustrerende at det knapt finnes gratis parkeringsplasser på kveldstid, men mener at det viktigste er at det faktisk er mulig å finne parkeringsplass.

— Bilene skal stå trygt i en by som presenterer seg bra. Det har vært veldig mye kjøring i Bergen for å finne en parkeringsplass, sier Iversen, som også trekker frem gratisbussen som frakter folk fra parkeringsanleggene inn til sentrum.

Iversen avviser ikke at det i fremtiden kan bli aktuelt med gratis p-plasser i parkeringsanlegg på kveldstid. Da må det i så fall tas opp i en egen sak på et senere tidspunkt.

— Det kan være aktuelt å diskutere, jeg ser klart at kombinasjonen med kulturby og tilgjengelighet for bil er interessant. På sikt ønsker vi også at folk skal få anledning til å benytte bybanen, som ikke blir så dyrt som å stå flere timer i parkeringshus, understreker byråden.

Glad for utviklingen

Verken Sentrumsforeningen eller Bergen Kino er negative til utviklingen.

— Vi føler at det ikke er det største problemet i verden. Selvfølgelig kunne vi tenke oss så mange parkeringsplasser som mulig, men dette er en del av Bergensprogrammet som vi uansett ikke kan gjøre noe med nå. Det måtte vi gjort for ti år siden, sier daglig leder Thomas Ottesen i Bergen Sentrum AS.

Han er veldig fornøyd med at en har fått et nytt stort parkeringsanlegg bare et steinkast fra Torgallmenningen, Klostergarasjen.

Det samme er viseadministrerende direktør Kikkan Thronsen i Bergen Kino.

— Vi er glade for at det finnes parkeringsplasser rundt kinoen. Etter at Klostergarasjen åpnet har dette blitt betydelig bedre, sier han.

Kinoen har hatt solid nedgang i besøkstallet det siste året, men det har ifølge Thronsen ikke noe med parkeringssituasjonen å gjøre.

— Nei, det er ikke noe spesielt for oss - det har vært slik i hele den vestlige verden, sier han.

FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN