Fra 1. desember blir det innført endringer i parkeringsordningen for å sikre større likebehandling blant pasientgrupper og pårørende. BA omtalte saken først.

Ordningen med gratis parkering for foreldre med barn under ti år blir fjernet for å likebehandle foreldre med barn i alle aldre, og for å behandle foreldre likt som andre pårørende ved sykehuset.

Heller ikke dagpasienter på Nevroklinikken og Revmatologisk avdeling kan parkere gratis etter 1. desember.

Likt for alle

Haukeland universitetssykehus har press på parkeringsplassene til pasienter og pårørende, og komunikasjonsdirektør Mona Hauglid i Helse Bergen sier det er bakgrunnen for at de jevnlig går gjennom parkeringsrutinene sine.

— Vi har flyttet stadig flere av de ansatte bort, nå er det om å gjøre det så bra som mulig for pasienter og pårørende, slik at de skal finne plass, og lage like ordninger for alle, sier Hauglid.

Hun sier ordningen de nå velger der alle pårørende må betale avgift, er i tråd med vanlige retningslinjer for alle store sykehus i landet.

— Vi har hatt en spesialordning for pårørende med barn under ti år, og det har forsåvidt vært ålreit, men nå tilpasser vi oss de vanlige retningslinjene, sier Hauglid.

Fortsatt gratis i alvorlige tilfeller

I spesielle tilfeller vil likevel foreldre kunne få gratis parkering, sier Hauglid. Det er når det er viktig for behandlingen at foreldre er mye tilstede.

— Det er en vurdering legen skal gjøre. Tanken er at det er forskjell på å ha et dødssykt barn, og å ha barn som har et beinbrudd, sier Hauglid.

— Vi skal ta hensyn, sier Hauglid.

Fortsatt vil blodgivere, dialysepasienter, frivillig besøkstjeneste til pasientene og personer som er med i forskningsprosjekt ha mulighet til å parkere gratis på sykehuset.