KARI PEDERSEN

Samtidig er byens ni friskoler innlemmet i ordningen. Utgiftene til det dekkes over kommunens ordinære skolebudsjett. Friskolene får støtte direkte fra staten.

Ruth Grung (Ap) i komité for oppvekst reagerer på at kommunen skal subsidiere friskolene på denne måten, når kommunen samtidig utestenger de kommunale barnehagene.

— Det naturlige for meg ville være at friskolene fikk anledning til å kjøpe seg inn i ordningen. Ikke at dette skulle finansieres innenfor kommunens trange rammer, sier Ruth Grung.

I ett år hadde de kommunale barnehagene tilgang til kulturbilletten, som gir gratisturer med bussen mellom klokken ni og 14.

Kommunale Skjold barnehage brukte den flittig, forteller styrer Elin Elvsaas.

— To ganger i uken drar hele barnehagen på skogstur. Til og fra skogen tar vi buss. Uten kulturbilletten må barnehagen og foreldrene betale turen. Nå vet jeg ikke hvor mye lenger vi kan holde på med skogsturene, sier Elvsaas.

- For dyrt

— Kulturbillett for barnehagene var en prøveordning. Det ville kostet for mye å videreføre den og samtidig innlemme de private barnehagene, sier oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit.

Regningen for kulturbillett til samtlige barnehager ville kommet på 1,7 millioner. Det har ikke kommunen råd til. Vi kan ikke forskjellsbehandle de private og kommunale, mener byråden.

— Hvorfor tar kommunen seg samtidig råd til å gi kulturbilletter til friskolene?

— I Bergen er det ni friskoler og 100 kommunale. Ekstrautgiften som friskolen gir, er forsvinnende liten. I tilskuddsordningen ligger det dessuten et pålegg om å gi samme tilbud til alle kommunens skolebarn. Derfor subsidierer kommunen nå også skolefritidsordningen ved friskolene, sier skolebyråden.

Frykter likebehandlingen

Styrerne i de kommunale barnehagene i Fana har i et brev skarpt påtalt hvordan kommunen under påskudd av å likebehandle rammer egne barnehager.

Private eiere sørger for sine gjennom velferd og kurs, og de lager avtaler om goder for sine barnehager. Kommunen må også opptre som en god eier, påpeker styrerne, som ber om å få tilbake kulturbilletten.

— Å stoppe kulturbillettordningen for de kommunale barnehagene i Bergen kommune ut ifra en argumentasjon om at kommunen ikke har råd til å invitere de private barnehagene med i ordningen, gir tydelige signaler om at de kommunale barnehagene i likebehandlingens navn i fremtiden kan komme til å bli oversett av sine egne eiere, skriver styrer Ine Høvik Knudsen i Vallalia barnehage.