Byrådet går inn for at bare beboere i sentrum, med sonekort, skal få bruke parkeringsplassene om kvelden.

Andre bilister henvises til parkeringshusene — eller kollektivtransport. Noen få parkometerplasser finnes også.

Gratis bare om natten

Først klokken 23 på hverdager vil parkeringsplassene på gaten være gratis for alle - til klokken 08 neste morgen. Lørdag vil du kunne parkere gratis etter klokken 17 (mot klokken 15 i dag), mens søndag fortsatt vil være helt gratis.

Bakgrunnen for de nye reglene er at Bergen Parkering har solgt flere boligsonekort enn det finnes ledige parkeringsplasser i sentrum. Dermed har bilister som bor i sentrum, problemer med å finne parkeringsplass når de kommer hjem fra jobb. «Gratispassasjerer» fra bydelene fyller opp plassene i sone 2-7. (Sone 1 midt i sentrum er allerede forbeholdt beboere hele døgnet.)

Det er solgt 3071 sonekort i sentrum, mens det finnes 3380 parkeringsplasser i sonene. Dermed vil den nye ordningen føre til at alle beboere som har kort, får tilgang til parkeringsplass.

Gjestekort

For å gjøre det lett for beboere i sonene å få besøk av venner og familie, går byrådet inn for å selge gjestekort til besøkende. Byrådet foreslår at gjestekortene skal koste 40 kroner og fungere i tiden mellom klokken 17 og 23.

Det kommunale parkeringsselskapet, Bergen Parkering, har selv foreslått de nye reglene overfor byrådet.

Les byrådets forslag her (Word-dokument)

Hva synes du om de nye reglene? Si din mening i feltet under!

MÅ BETALE: Byrådet tetter igjen smutthullet som gjøre det mulig å parkere gratis etter klokken 17.
RUNE BERENTSEN