Hører du til de mange som er blitt vant til å stå i kø i innkjørselen til de populære gjenbruksstasjonene i Bergens-området, må du snart være utstyrt med mer enn tålmodighet. For i sommer kommer det betalingsautomater lik dem du finner på parkeringsanlegg på samtlige gjenbruksstasjoner. Og har du glemt kontanter, skal du kunne betale med kredittkort, opplyser Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap AS (BIR).

Varsler bråk

— Dette skal vi lage mye bråk om, sier en provosert Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

På Sotra utløste innføringen av den samme gebyrordningen så sterke protester at politikerne inntil videre har stanset innkreving av femtilappen. Fjell Vatn, Avlaup og Renovasjon har svart med å varsle økning i renovasjonsavgiften.

BIR har gjenbruksstasjoner i åtte av de ni eierkommunene. På disse stasjonene kan privathusholdninger levere større avfallstyper som for eksempel trevirke, hageavfall, jernskrap og elektronikk.

Leverer du mindre enn to kubikkmeter, må du fra juli ut med femti kroner hver gang.

«Mer rettferdig»

BIR mener det vil gi en mer rettferdig betalingsordning.

— Slik ordningen er i dag, finansieres driften av gjenbruksstasjonene i sin helhet gjennom det årlige renovasjonsgebyret. Kunden betaler på denne måten for bruken av tjenesten uavhengig av om de bruker den eller ikke, opplyser BIR på selskapets internettside.

Kurt Oddekalv er helt uenig:

— Dette rammer de mest miljøbevisste kundene til BIR, og de er mange. Folk er blitt kjempeflinke til å kildesortere. Derfor er det totalt uakseptabelt at de nå skal straffes økonomisk for at de gidder å bry seg om miljøet, sier Oddekalv.

Han er overbevist om at mange bergensere vil reagere med sinne på betalingsordningen.

BIR har tidligere opplyst at driften av gjenbruksstasjonene koster årlig 335 kroner per abonnent. BIR hevder også at endringen er i tråd med regjeringens anbefalte omlegging av betalingssystemet for renovasjonstjenester.