Hos Folkeshelseinstituttet i Oslo ligg det inne 2700 bestillingar på vaksinedoser, dei fleste til småbarn i heile landet. Men no blir dei sende i retur. Årsaka er mangel på vaksinar mot meslingar, kusma og raude hundar på verdsmarknaden.

— For få dagar sidan fekk vi beskjed om at produsenten vår ikkje kan levere enkeltvaksinar, seier overlege ved Folkehelseinstituttet, Synne Sandbu til BT.

— Vaksinen kjem truleg ikkje til å bli produsert meir, iallfall ikkje på ei god stund, fordi produsenten prioriterer å lage andre vaksinar, forklarar ho.

Uro etter «Rikets tilstand»

Dei fleste foreldre ønskjer å vaksinere barna sine mot meslingar, kusma og raude hunder. Den tradisjonelle MMR-sprøyta gjev vaksine mot desse tre sjukdommane samtidig, og nitti prosent av alle norske barn får vaksinen.

Men i november 2001 skremde «Rikets tilstand» opp mange småbarnsforeldre. TV 2-dokumentaren sette fram påstandar om at MMR-vaksine kan føre til autisme hos småbarn, fordi trippelvaksinen blir for kraftig for immunforsvaret.

I etterkant av programmet har urolege foreldre søkt om separate vaksinar mot dei tre barnesjukdommane. Etterspørselen steig merkbart etter TV 2-programmet, og det vesle lageret med enkeltvaksinar på Folkehelseinstituttet er tømt for lengst.

- Gje barnet MMR-vaksine

Alt i februar i fjor var det slutt på meslingkomponenten. To månadar seinare var det tomt for kusmavaksine, og i oktober var det heller ikkje meir rubellavaksine igjen. Ein del barn har med andre ord venta på vaksine i snart eitt år.

— Kva gjer foreldre som ventar - og har venta lenge - på vaksine til barna sine?

— Det er neppe nokon stor risiko for meslingepidemi i Norge akkurat no. Men vi anbefalar at foreldre med barn over femten månadar tek imot tilbodet om MMR-vaksine, seier Sandbu.

Barn som berre har fått ein eller to enkeltvaksinar, kan likevel få MMR.

— Det er ikkje farleg å gje MMR-vaksine, sjølv om barnet har fått ein eller fleire enkeltvaksinar tidlegare, seier Sandbu til BT.

Folkehelsa kjem no til å sende brev om situasjonen til legekontor, apotek og helsestasjonar, og dessutan informere om leveringsstansen på nettet.