RUNE VALDERHAUG

I nesten et år har biskop Ole D. Hagesæther satt søkelys på barnas situasjon. Egen barnekatedral i Nykirken i Bergen, den store konferansen «Kven bryr seg», og situasjonen for asylsøkerbarna og barn med innsatte fedre i Bergen fengsel har vært noen av mange markeringer i løpet av barneåret. Også under bispevisitaser og andre besøk, som biskopen har foretatt rundt om i Bjørgvins mange menigheter, har han viet barna særlig oppmerksomhet.

— Det har skjedd mye mer lokalt i menighetene med og for barn enn jeg hadde våget å tro, sier biskop Hagesæther. Han er godt fornøyd med det aller første barneåret, som har vært arrangert i Den norske kirke. Noe av målsettingen med året har vært å synliggjøre barnas verdi og plass i menigheten.

Fortsatt satsing på barn

Men om barneåret er slutt, skal Bjørgvin bispedømmeråd fortsatt satse spesielt på barn, ikke minst barnas plass i gudstjenesten og barnediakoni blir sentrale temaer fremover. Dessuten vil Kirken i Bjørgvin prioritere barn under fire år i forbindelse med den store trosopplæringsreformen, som nå settes i gang i Den norske kirke. Denne satsingen får navnet «Nye steg».

Biskop Hagesæther valgte altså Bulandet ytterst i havgapet i Sunnfjord da han avsluttet barneåret. Barna bygde alter, laget kors og plukket blomster, og de var med på å forme innholdet i gudstjenesten og prekenen. Om lag 200 barn og voksne møtte frem til friluftsgudstjenesten foorige søndag med havet som nærmeste nabo.

Forbilde

— Dette har vært en uvanlig vakker og meningsfull avslutning av et viktig år for Bjørgvin. Her ute i havgapet har vi møtt et lokalsamfunn der barnearbeidet er levende, og har en selvsagt plass i nærmiljøet. Med barneåret planla vi et viktig år for barna, men så kom det til å røre ved hele tenkningen vår her vest. Barna skal ikke forberede seg til å bli kirkeaktive. De er de som er Kirken. De er et forbilde for oss voksne i sitt enkle møte med evangeliet, sier Hagesæther.

BYGDE ALTER: Sammen med barn fra Bulandet bygde biskop Ole D. Hagesæther friluftssalter da barneåret i Bjørgvin bispedømme ble avsluttet sist helg. <p/> FOTO: KARI VENGEN