— Et stort løft, lover Filip Rygg, byråd for byutvikling, klima og miljø.

I dag offentliggjøres den nye områdeplanen som Etat for plan og geodata i Bergen kommune har laget for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden. Planen vedtas av byrådet i neste uke.

Murt inne

Ølskjenkeren Madam Felle står og skuer utover Sandvikstorget. Det er et sørgelig syn hun møter. På den asfalterte flaten står bilene parkert, nærmest oppå hverandre. Her ser det ut til å råde fullstendig anarki. Det er risikosport å bevege seg over torget, som en småbarnsmor sier.

Dersom Felle skuer videre, over den trafikkerte Sjøgaten, ser hun ikke Byfjorden som bare ligger noen titalls meter unna. Den er nemlig stengt ute av gamle sandviksboder og industribygg. Store deler av strandsonen er privatisert – både av bolig- og næringsområder, og de aller fleste bedriftene ligger langs sjøen.

Badeplass?

Da planen for Bergen indre havn ble diskutert, var det snakk om cruisehavn i området, men det er skrinlagt. Nå skal folk flest få muligheten til å nyte strandsonen, og kanskje kommer det ifølge Rygg også en badeplass her.

— Vi ser for oss flere båtplasser i kombinasjon med gjestehavn på Kristiansholm. Vi ønsker også at folk skal kunne spasere langs sjøkanten. Da trenger vi offentlige planer for å gjøre strandsonen tilgjengelig for alle, sier Rygg.

300 år gamle bygninger

På strekningen mellom Slaktehustomten og Gjensidigegården er bygninger fra 1650 til 1950, men de fleste ble satt opp mellom 1750 og 1850. Denne delen av Sandviken er derfor regulert til spesialområde for bevaring. Rosegrenden er for eksempel det første området av sitt slag i Bergen som fikk egne vernebestemmelser – i 1955.

— Det mest spennende er at vi skal kombinere det bevaringsverdige samtidig som vi bygger noe nytt i harmoni med det, sier byråden som ser for seg hyggelige byrom, gang- og sykkelveier og bybane.

Flere gående og syklister

På Sandvikstorget er det i dag parkering. Tanken er at bilene skal bort, og at torget blir møteplass for folk. I kommunedelplanen for Sandviken/Fjellsiden nord foreslås såkalt miljøprioritert gjennomkjøring i Sjøgaten. Det vil si at det blir mindre plass til biler og mer plass til myke trafikanter.

— Det trenger Sandviken, og det vil bli lettere å gjennomføre når Bybanen kommer. Vi er ennå ikke sikre på hvor bybanetraseen vil gå, men vi regner med at det avklares i bystyret våren 2013. Her skjer det mye parallelt, derfor er det viktig å være på hugget med planprosesser nå. Hvis ikke risikerer vi å miste gode fellesløsninger, som vi for eksempel har fått til mot Flesland, sier Rygg.

Detaljer senere

På Kristiansholm driver Neumann as næringsvirksomhet, og her er en gammel sjøflyhavn. Den siste tiden er sjøen fylt igjen. Men hva arealene skal brukes til i fremtiden, er uavklart, ifølge pIandokumentet. Mer informasjon kan ikke byråden bidra med, heller ikke hva endringene vil koste.

— Vi er fremdeles tidlig i prosessen, så jeg kan ikke være mer konkret. Nå sier vi først og fremst noe om bruken av arealene. Rent praktisk er ikke det så vanskelig å få til, men vi må bruke litt penger på å omforme gatene litt, sier Rygg og viser til at reguleringsplanen sendes ut på høring neste høst, og legges trolig frem for bystyret før nyttår 2013.

- Døden for oss

Like rundt hjørnet for Sandvikstorget, i Sandviksveien, er blikkenslager Robert Slettmo ikke like begeistret for planene til Bergen kommune.

— Dersom de stenger Sandvikstorget for parkering, vil det bety døden for oss. Det er vanskelig nok som det er. Oppover her, for eksempel, er det parkering forbudt hele veien, sier Slettmo og peker oppover den tomme Sandviksveien.

— Du vet; før var dette et industriområde. Over gaten var en elektriker, og over veien der borte var en baker. De er alle borte nå. Jeg håper ikke det skjer med oss også, sier Slettmo.