Det er ikke lenge til 17. mai og nasjonen skal vekkes med kraftige saluttdrønn. Nå går Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ut med en generell advarsel mot saluttering til sjøs.

— Det er mange faremomenter ved saluttering fra båt, blant annet når det gjelder hvordan eksplosivene beveger seg i sjøen. De siste årene har det vært både alvorlig skade og dødsulykke ved slik form for saluttering. Derfor vil vi på generelt grunnlag advare mot saluttering fra båt, sier avdelingsleder Siri Hagehaugen i DSB i en pressemelding.

Det var på 17. mai i fjor at Willy Brask omkom da han skulle legge ut eksplosiver til den tradisjonsrike 17. mai salutten i Leirvik havn på Stord. En av dynamittkubbene skal ha kommet inn under båten hvor den eksploderte.

Stord kommune har femdeles status som mistenkt og kan risikere foretaksstraff som følge av dødsulykken. Politiet avventer nå en uttale fra DSB, før de eventuelt tar ut tiltale mot Stord kommune.

Spørsmålet er om kommunen hadde foretatt en risikovurdering og utarbeidet planer for å ivareta sikkerheten i forbindelse med salutteringen.

— Ofte er det en kommune som står som ansvarlig, for eksempel ved at det engasjeres en person til å gjennomføre selve salutteringen. Da er det viktig at kommunens representanter er klar over ansvaret de har for å kontrollere at nødvendige vurderinger og planer er på plass, sier Siri Hagehaugen.