8–10 ulovlig innredede naust, nærmere 20 ikke godkjente balkonger, tre trapper og to ulovlige naust er avdekket under strandsonekontrollen i Bømlo kommune.

– Jeg har vært i naust som er så flotte at du vil ikke tro det. Du kan gå inn i en rørleggerforretning og finne det flotteste badet de har. Enkelte har til og med boblebad både oppe og nede, sier Audun Halleraker, leder for Teknisk/drift i Bømlo kommune.

Det siste året har strandsonekontrolløren tilbrakt flere måneder i båt på jakt etter bygg som ikke er i samsvar med tiltaksplan.

– Utrolig nok har jeg ikke fått kjeft en eneste gang, sier Halleraker.

Les også: Tipser forgjeves om ulovlige bygg i strandsonen

Sviende dagbøter

  1. mai får politikerne i Utval for areal og samferdsel resultatet av den omfattende kartleggingen på bordet.

– Saken skal legges frem for politikerne anonymisert, slik at ingen skal vite om eieren er Jørgen hattemaker eller Kong Salomon. Vi skal ikke henge ut enkeltmennesker før det blir bestemt politisk om vi går videre med saken, sier Halleraker.

Ifølge Halleraker går administrasjonen inn for at alle naust som er ulovlig innredet til fritidsboliger skal tilbakeføres til naust. I klar tekst betyr det riving, eller bøter på inntil 1000 kroner dagen frem til det ulovlige tiltaket er fjernet.

– Alle eller ingen skal tas

Strandsonekontrolløren anslår at enkelte kan ha brukt flere hundre tusen kroner på luksusinnredning.

– Folk har laget seg plasser til privat bruk der de skikkelig har villet kose seg, sier Halleraker.

– Kan det bli aktuelt å politianmelde saker slik Fitjar kommune har gjort?

– Det våger jeg ikke si noe om før det er blitt politisk behandlet. Vi har et godt samarbeid med Fylkesmannen. Dersom vi holder politiet utenfor, sparer vi eierne for den påkjenningen, men for oss er det selvsagt enklere å overlate saken til politiet.

– Fitjar valgte å anmelde fire saker etter stikkprøver under strandsoneaksjon i fjor. Hva synes du om den praksisen?

– Vi har vært opptatt av at alle eller ingen skal tas. Vi er ikke interessert i å statuere et eksempel der noen får svi, mens andre slipper unna.

Ryddeklar ordfører

Ordfører Inge Reidar Kallevåg regner med at avgjørelse i saken blir tatt i siste kommunestyremøte før sommerferien, den 15. juni.

– Jeg kan ikke forskottere noe her, men min holdning er at vi må rydde opp i ulovlighetene. Alle er tjent med at det ryddes opp i det som er avdekket.

– Hva er din holdning til politianmeldelse i slike saker?

– Det blir i så fall siste utvei. De som blir avslørt må få anledning til å fjerne tiltakene først, sier Kallevåg.

Kommunen får ros fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.

– Vi er svært positive til det fokus Bømlo kommune har satt på ulovlig bygging. Vi vil rose dem for arbeidet så langt. Så får de bevise at de klarer å håndtere de ulovlige tiltakene de har funnet på en korrekt og effektiv måte, sier rådgiver Are Eidissen.

Bør ulovlig byggearbeid rives? Bruk kommentarfeltet.