KJELL ØSTERBØ

— Av de 200 som i dag bor hos oss, har en god del fått oppholdstillatelse og venter på å få seg en bolig. De som ikke har fått opphold må flytte til andre mottak på Vestlandet som har ledig kapasitet, sier mottaksleder Finn Moe til BT.

Det kommer nå færre asylsøkere til landet. Utlendingsdirektoratet (UDI) har derfor lagt ned en rekke mottak over hele landet.

— Hos oss har de som bodd her lengst vært her helt siden 1998. De fleste har selvsagt ikke vært her så lenge, men lenge nok til at det blir en ekstra belastning å skulle bryte opp nettverk, skolegang og vennskap, sier Moe.

Også de 20 ansatte ved Vestlandsheimen Statlige Mottak for Asylsøkere må bryte opp og finne seg nye jobber.

— Det er jo veldig synd. Både de som bor her og de som jobber her er godt integrerte i lokalsamfunnet. De føler seg trygge i miljøet her ute, sier Moe.

De ansatte hadde på forhånd fått beskjed om at mottaket skulle konkurranseutsettes, fordi den nåværende kontrakten gikk ut.

Selskapet Lopx Mottak AS som driver Vestlandsheimen, driver også et mottak på Bulken og ett i Sogndal.

— Disse fortsetter. I hvert fall inntil videre, sier Moe. Han selv har egentlig permisjon fra stillingen som mottaksleder på Bulken. Han ser likevel ikke bort fra at han også må ut på arbeidsmarkedet igjen.