Nettmøte på Aftenposten.no: Trafikkforsker Trond Boye Hansen ved Ullevål universitetssykehus svarer torsdag kl. 14 om hvordan barn best sikres i bil.

En bil kolliderer. I bilen sitter to voksne og to barn. Det ene barnet på tre år dør. De tre andre kommer fra ulykken med lettere skader. Ulykkesgransking og rekonstruksjon viser at skulderstroppene i setet trolig skled av skulderen på grunn av barnets tykke dynejakke, og at beltene ikke var tilstrekkelig strammet.

Barnets hode fikk derfor et kraftig rykk forover, og traff seteryggen foran. Brudd i øvre del av nakken forårsaket død.

Brukerfeil

Barn som blir alvorlig skadet eller omkommer i trafikkulykker, er svært ofte for dårlig sikret. Sikkerhetsutstyret er riktig og forskriftsmessig. Men ikke bruken av det. Det viser en studie som presenteres på en konferanse i Bergen i dag. Studien er utført av Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) og Ullevål universitetssykehus.

Åtte trafikkulykker med totalt 16 barn innblandet ble undersøkt og analysert. Syv av de åtte barna som enten døde eller ble alvorlig skadet i ulykkene, var ikke riktig sikret. Over halvparten brukte setebeltet uriktig.

– Barna dør hvis de er dårlig sikret. Barna overlever hvis de er sikret og utstyret brukes ordentlig. Så enkelt er det, sier Arne Stray-Pedersen, førsteamanuensis ved Rettsmedisinsk institutt ved UiO.

Han mener foreldre og barn må bli mer bevisste og aktive brukere av sikkerhetsutstyret i bil.

– Voksne må fortelle barna hvorfor de bruker sikkerhetsutstyr. At de ikke skal ta beltet under armen selv om det gnager mot halsen. Da er det bedre å dra opp T-skjorten eller genseren under beltet, sier Stray-Pedersen.

Trond Boye Hansen, trafikkforsker ved Ullevål universitetssykehus, gir et klart råd til hva som er viktig for å sikre barn i bil:

– Det aller viktigste er å passe på at barna har beltet over skuldrene. Har de ikke det, kan det få alvorlige konsekvenser, sier han.

En spørreundersøkelse utført av Folksam i Sverige i fjor, avslørte at 60 prosent av barna var feil sikret i bilen. Mangelfull kunnskap hos foreldrene og de som selger biler og barnebilstoler antas å være hovedårsaken.

– Det er ingen grunn til å tro at dette er annerledes i Norge, sier Stray-Pedersen.

Alle skal undersøkes I snitt blir 20 barn under fem år alvorlig skadet eller omkommer i trafikken hvert år. Halvparten av disse er passasjerer i biler som kolliderer.

I løpet av de neste tre årene skal Rettsmedisinsk institutt og Ullevål universitetssykehus undersøke alle barn under 16 år som er involvert i bilulykker der noen i samme kjøretøy er alvorlig eller dødelig skadet. Undersøkelsen skal gjøres på Sør— og Østlandet.

Målet er å forebygge fremtidige skader og dødsfall som følge av mangelfull sikring av barn i bil. Forskerne håper også det skal bidra til mer kunnskap om hvordan barn best kan sikres i bil.

– Det er gjort utrolig mye avansert forskning på sikkerhetsutstyr for barn. Men få av dem har undersøkt reelle ulykker, sier Stray-Pedersen.

Studien er den første av sitt slag i Norden.

– Vi tror det er mye å hente på de små justeringene, sier Stray-Pedersen.

I dag er det store regionale forskjeller i Norge hvor ofte ofrene i trafikkulykker undersøkes. Dermed får man heller ikke alltid svar på hvordan skadene er inntruffet.

Rettsmedisinske undersøkelser ved trafikkulykker kan gi informasjon som har avgjørende betydning for viktige forhold som skyldspørsmål, erstatningsansvar og pårørendes bearbeiding av en ulykke.

Slapper av Trygg Trafikk har savnet dybdeanalyse av trafikkulykker som involverer barn og er derfor veldig glad for den treårige studien som nå skal gjennomføres.

–Vår erfaring er at barn sikres veldig godt når de er babyer og så slapper man litt mer av når de blir større. Men det er like viktig hele veien, sier Kristin Øyen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Øyen mener altfor mange foreldre flytter barna forovervendt i bil for tidlig.

– Mange tror det dreier seg om marginale forskjeller, men det kan være avgjørende, sier hun.

Kommentarer? Si din mening her.

INGAR STORFJELL
INGAR STORFJELL