Arbeidstilsynet har vært på ulykkesstedet der en 48 år gammel kvinne ble alvorlig skadet da hun falt utfor en sjakt tirsdag ettermiddag. Kvinnen er fra Bulgaria og arbeidet som brannvakt i bygget som skal huse Media City Bergen. Nå ligger hun på Haukeland med bruddskader. Tilsynsleder Marita Scott i Arbeidstilsynet sier dette:

— Det pågikk arbeid med å sanere en ventilasjonssjakt. De holdt på i 7. etasje, og det kom gnister fra verktøy som gikk nedover i etasjene i sjakten. I andre etasje oppsto det en ulmebrann, og kvinnen skulle slukke denne. Hun løp ned en etasje og fant frem brannslangen. Deretter gikk hun bort til sjakten, åpnet en tung dør med hydraulikkpumpe og spylte vann ned mot brannstedet fire etasjer under. Så falt hun, sier Scott.

Da BT først skrev om saken, ble det opplyst at kvinnen falt fra 4. etasje, men ifølge Scott falt hun fra 6. etasje og ned i 2. etasje.

Ukjent årsak

- Hvorfor falt hun?

— Repoet var fjernet i 6. etasje og det var åpent ned til 2. etasje. Det var derfor ingen barriere som hindret henne i å falle. Vi har ikke avklart hva som var årsaken til at hun mistet balansen og falt, svarer Scott.

Hun sier det er for tidlig å si noe om regelverket er brutt. Arbeidstilsynet holder på med å hente inn informasjon i saken.

- Rivingsarbeidet stanset

Kvinnen var ansatt i Rett bemanning. Selskapet opplyser til BT at rivningsarbeidet på ulykkesstedet er stanset inntil videre.

— Jeg ønsker ikke å spekulere i ulykkesårsaken. Vi avventer rapport fra Arbeidstilsynet, men rivningsarbeidet er foreløpig stanset, sier Harald Tufte, teamleder i Rett Bemanning avdeling Bergen.

Han forteller at kolleger har besøkt kvinnen og at hun skal være ved godt mot. Ifølge Tufte har kvinnen bodd flere år i Norge og snakker godt norsk.

— Dette er en alvorlig ulykke, men vi er glad for at hun ikke er livstruende skadet, sier Tufte.