— Jeg kan forstå svarene folk kommer med, og at de oppfatter det som en kaotisk situasjon etter det som skjedde i bystyret 27. mars. Jeg leser målingen også som at folk er redd for at det ikke kommer til å skje noe med Torget. Men er det noe politikken har lært meg, er det at ting tar tid, lyder Terje Ohnstads (A) kommentar.

43 prosent misfornøyd

Mandag 27. mars skulle bystyret vedta en ny retning for Torget, men møtet krevde nye runder med oppsummering etter en huskestue av de helt sjeldne i bystyresalen. Meningsmålingen viser tydelig at bergenserne har fordelt skyld når det gjelder rotet og usikkerheten rundt Torgets fremtid.

Av de 600 spurte uttrykker 43 prosent misnøye med den politiske håndteringen av torgsaken. 35 prosent er verken fornøyd eller misfornøyd, mens bare tre prosent er ganske fornøyd eller svært fornøyd. 18,5 prosent er ikke sikker.

Flere må dele ansvar

— Det er et tankekors at det er så få som gir uttrykk for at de er fornøyd med politikerne, sier avtroppende styreleder for Torget i Bergen, Marianne Bergflødt.

Hun trakk seg etter bystyremøtet 27. mars med den begrunnelsen at hun opplevde at bystyret ikke hadde tillit til styret.

— Som jeg sa da jeg trakk meg: Det meste av misnøyen med Torget har vært kanalisert til torgstyret. Og vi har fått mye kritikk fra politikerne. En del av denne kritikken er også kommet fra politikere som selv har sittet lenge i bystyret, og som dermed har hatt atskillige muligheter for å påvirke rammebetingelsene for Torget.

Hun understreker at hun ikke løper fra sitt ansvar som styreleder siden 2003.

— Men jeg finner det urovekkende at det er så mange som gir uttrykk for misnøye med henhold til hvordan dette er håndtert av politikerne. Jeg håper misnøyen ikke vil skade Torget ytterligere, sier hun.

Forbereder bred høring

Ohnstad for sin del håper holdningen endrer seg når politikerne får ryddet opp.

— Folk må ha forståelse for at dette er en prosess som tar tid, det er mange utfordringer. Men det vil skje gradvise forbedringer. Det har vært gjort mye planleggingsarbeid allerede, men jeg ser at dette er en svært komplisert sak, og det er mange interesser inne i bildet, sier Terje Ohnstad.

Han leder den politiske arbeidsgruppen som skal legge frem forslag til hvordan Torget skal bli bedre. Torget i Bergen AS, torghandlerne, fylkeskonservatoren, Fjord Norge, Bergen Bygg og Eiendom, Torgets venner, Bergen reiselivslag, Zachariasbryggen AS og Mattilsynet er alle invitert til en høring. Deretter skal disse utspillene vurderes av arbeidsgruppen

— Vårt mandat i arbeidsgruppen var toleddet: Å vurdere organisasjonsformen slik den har fungert, og om det er andre organisasjonsformer som kan være mer fornuftig. Dernest skal vi komme med innspill i forhold til disposisjonsplanen som byrådet la frem i bystyret 27. mars. I det første bystyremøtet over ferien, 18. september, har byrådet lovet å legge frem reguleringssaken, sier Ohnstad.

Så får vi se om det hjelper på bergensernes tillit til politikerne.

STOR MISNØYE: Nærmere halvparten av de spurte i Opinions undersøkelse er misfornøyde med politikernes håndtering av Torget-saken. ARKIVFOTO: ØIVIND ASK