Grått støv karakteriserer slett ikke det som befinner seg i Bergen Byarkiv. Byarkivar Arne Skivenes mener vi i så fall snakker om stjernestøv.

— Vi sitter med dokumentene som har snudd en utvikling i Bergen, påpeker Arne Skivenes og synes han og Byarkivets 14 medarbeidere er privilegert som får legge hendene på originalt kildemateriale. Intet kan måle seg med det autentiske.

Nysgjerrige søker

Kanskje er det nettopp derfor nysgjerrige mennesker i hundretall søker til Bergen Byarkiv for å grave i historien. Grave er kanskje ikke det rette ordet. For her søkes det i sirlige historiske protokoller og dokumenter. De fleste finner noe av interesse.

«Sløvhedens protokoll» er spesiell. Her har Øl- og brusarbeidernes forening ført opp alle de som ikke har betalt kontingent fra måned til måned. Vi skal ikke røpe en eneste en av de sløve - bare fortelle at protokollen eksisterer. Den er særdeles sirlig ført. Med rødt er også en streikebryter ført opp.

Bergen Byarkiv har dokumenter tilbake til bybrannen i 1702. Det aller meste før den tid brant opp. Bergen Byarkiv har likevel bare formelt eksistert i 25 år. I går ble det markert med blomst til alle de ansatte.

Borgerboken av 1550 og Lovboken var det eneste som ble hentet ut da Rådhuset brant. Arne Skivenes sukker. Han skulle ønske noe helt annet enn lovboken var blitt reddet ut. For den fantes i mange eksemplarer.

Flere godbiter

En særdeles tykk protokoll får vi ta nærmere i øyesyn: Johan Didrik Sinnings protokoll over all handel med nordlandsfiskerne fra 1730 til 1781. Alt er sirlig ført på tysk. Den tykke protokollen forteller litt om hvordan handelen utviklet seg fra år til år.

Havnevesenets kort over det hollandske skipet Voorbode finnes og i byarkivets hyller. Her står det oppført at skipet kom til byen 16. april 1944 klokken 17. 20. april eksploderte det ved en brann med 120 tonn eksplosiver om bord. Det siste er skrevet med rødt.

Den siste godbiten er det avgående Byrådets arkiv. Her er de politiske overlegningene nedtegnet. De første 30 år kan bare Anne-Grete Strøm-Erichsen gi tillatelse til å se det enkelte dokument.

Flyttes

16.000 hyllemeter arkivmateriale har Bergen Byarkiv fra Bergen kommune og kommunene som ble en del av byen. Dessuten har det omfattende materiale fra sentrale bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. I dag er alt arkivert på ti ulike steder. Fra sommeren av flyttes alt inn i nye lokaler i Hansas gamle bygg på Kalfaret.

DEN TYNGSTE: Handelsprotokollen fra 1730 til 1781 er den tyngste Arne Skivenes har i sine arkivsamlinger.<p/>FOTO: TOR HØVIK
HEMMELIGHETER: Sløvhedens protokoll skjuler hemmeligheter.<p/>FOTO: TOR HØVIK