TOR LEIF PEDERSEN

Det syndes utrolig mye i bergenstrafikken. Bergens Tidende var i går med på en rundtur i sivil politibil til noen av de stedene der bergensbilistene synder mest. Det vi opplevde, satte en støkk i BT-medarbeiderne.

Her er en oppsummering etter to timers rundtur med seksjonsleder Jan Gunnar Bøe og politiførstebetjent Jens Kleppe ved trafikk— og forseelsesseksjonen, Bergen sentrum politistasjon ved Hordaland politidistrikt:

Mange syndere

  • Mye uforsvarlig og hensynsløs kjøring inn i gjennom rundkjøringer.
  • Ikke så få bilister kjører i stor fart inn mot rundkjøringen og bråbremser for å slippe frem bilene de har stoppeplikt for. Det er jevngodt med at vikeplikten ikke overholdes. (Kan koste 4000 kroner i bot pluss 2 prikker.)
  • Bare rundt halvparten av bilistene brukte blinklys ut av rundkjøringene. (Kan koste 1500 kroner i bot.)
  • Mange bilister kjører mot rødt lys i lyskryss. (Kan koste 4000 kroner pluss 2 prikker i førerkortet. 8 prikker betyr 6 måneder uten førerkort.)
  • Mange bilister ignorerer å følge skiltene som viser påbudt kjøreretning. (Kan koste 3200 kroner.)
  • Ikke så få bilister ignorerer skilt som forbyr innkjøring for andre biler enn buss og taxi. (Kan koste 3200 kroner.)
  • Fartsgrensene brytes i stor grad også i bytrafikken. (Kan koste tusenvis av kroner, prikker kan komme i tillegg ved grove overtredelser.)
  • Manglende bruk av bilbelte er utbredt. (Kan koste 800 kroner.)

n Ikke så få bilførere snakker i håndholdt mobiltelefon mens de kjører. (Kan koste 1000 kroner.)

Vil aksjonere

— Altfor mange bilførere i Bergen mangler respekt for skilter og reguleringer i trafikken, sier seksjonsleder Jan Gunnar Bøe. - Dette kan vi ikke lenger akseptere. I nær fremtid starter vi derfor en aksjon. Politiet vil bøtelegge de som ikke bryr seg om å rette seg etter trafikkskilt og andre trafikkreguleringer, sier Bøe.

Nesten-ulykker

På rundturen med politiet i går, kunne BT ved selvsyn se at Bøe har sine ord i behold. Mens vi fulgte trafikken i rundkjøringen Fjøsangerveien - Minde Allé, kunne vi slå fast at bare 2 av 10 bilister brukte blinklys. Gjennomgående holdt bilene stor fart gjennom rundkjøringen og bare i løpet av et kvarter oppsto det flere nesten-kollisjoner.

Mot rødt lys

Ikke mange minuttene etter at vi hadde stilt oss opp for å følge trafikken i krysset Fjøsangerveien - Strømgaten ved Bystasjonen, så vi biler som kjørte mot rødt lys. Dette gjentok seg gang på gang. De erfarne politifolkene fortalte at det ved rødt-lys-kontroller ikke er uvanlig at opp til 12 bilister blir tatt på en time for å ha kjørt mot rødt lys i dette krysset. Slike forseelser er også ganske vanlig i det store krysset på Danmarksplass.

Mangel på respekt for trafikkskilt som viser påbudt kjøreretning, avdekket seg i skremmende grad i krysset Strømgaten - Kong Oscars gate like ovenfor Jernbanen. Snikkjørere i stort antall kjører enten rett frem eller til venstre i krysset, i stedet for å kjøre til høyre i retning Kalfaret.