Seks år er snart gått siden to tanker eksploderte ved tankanlegget i Sløvåg i Gulen. Både den tidligere sjefen og gamle og nye eiere har siden kranglet.

I dag skulle Trond Emblem, som solgte anlegget, og tidligere daglig leder Jostein Berland, møtt i Nordhordland tingrett. Bakgrunnen er et søksmål på hele 65 millioner kroner fra det estiske selskapet Alexela, som overtok tankanlegget dagen før eksplosjonen i mai 2007. Fredag bestemte tingretten at saken utsettes – for fjerde gang.

Tror ikke på sykdom

— Det er trist at det er mulig å manipulere det norske rettssystemet på en slik måte, sier styreleder Heiti Hääl i Alexela Logistics.

Den siste utsettelsen skyldes en sykmelding fra advokat Nils E. Tangedal, som representerer Jostein Berland.

Kommentaren fra Hääl får advokat Tangedal til å steile.

— Utsagnet beskriver vel han som kommer med det. Slike flåsete utsagn kunne Hääl spart seg, sier Tangedal, og legger til at han hadde gledet seg til å føre saken.

Lang historie

Alexela mener den siste utsettelsen føyer seg inn i en rekke av tvilsomme unnskyldninger. Her er historien så langt:

  • 21. november 2011: Saken skulle opprinnelig vært behandlet, men utsettes på grunn av sykmelding fra Trond Emblem. Saken utsettes til 12. april året etter.
  • 4. april 2012: Emblems advokat trekker seg. Kort tid etter opplyses det at Emblem er innlagt på sykehus i utlandet. Rettssaken utsettes ytterligere, til 23. april.
  • 19. april 2012: Berlands advokat, Nils E. Tangedal, blir sykmeldt. Alexela ber om at saken kjøres separat for Trond Emblem, men får ikke medhold.

Retten var belagt med saker i perioden etterpå, noe som førte til at søksmålet altså ikke ble berammet igjen før i dag. Nå blir det altså ytterligere en utsettelse.

Alexelas advokat, Erik Myhr Nilsen, ba tingretten behandle saken separat for Trond Emblem, selv om Berlands advokat var syk. Slik ble det ikke, men signalene fra tingretten er i hvert fall at saken skal komme opp før jul.

— Jeg respekter dommerens avgjørelse, men synes situasjon er meget uheldig, sier Myhr Nilsen.

Personlig konkurs

Heite Hääl sier han fremdeles ikke har gitt opp håpet om at søksmålet de har anlagt én dag vil bli behandlet av retten.

— Jeg håper fortsatt på at Norge er et demokratisk land, sier han.

Emblem Holding AS er tidligere dømt til å betale 154 millioner kroner i erstatning til Alexela, men gikk senere konkurs. Det er bakgrunnen for at Alexela bestemte seg for å gå etter de tidligere Sløvåg-toppene personlig. Tidligere i år gikk imidlertid Trond Emblem også personlig konkurs.

Ifølge aksjeloven kan daglig leder og styremedlemmer bli erstatningspliktige for skader de forsettlig eller uaktsomt har påført andre.

Emblem og Berland er tidligere dømt i en strafferettslig sak.

— De har tapt i alle saker etter å ha gitt feilaktig informasjon om virksomhetens tilstand, sier Hääl.

Ingen sympati

Advokat Tangedal har lite sympati med motparten.

— De har ingen reell økonomisk interesse ved et søksmål, men mindre de saksøkte vinner i Lotto, sier han.

— Jeg føler meg trygg på at de har brukt mer på saksomkostninger enn de med realisme kan få inn, dersom de i det hele tatt skulle vinne frem, sier Tangedal.

Han sier at han på generelt grunnlag er enig i at utsettelser er uheldig og ubeleilig. Når han ikke har medfølelse for Alexela, er det fordi han mener motparten bevisst har kjørt en strategi hvor de har vært svært upresise i sine anklager om hva Emblem og Berland har gjort som gjør dem erstatningspliktige.

— Dette er svært vanskelig å forsvare seg mot, sier Tangedal.