Det melder Drammens Tidende mandag.

Slottet har tidligere uttalt at de vil «sette seg inn i saken» etter at de tildelte fortjenstmedalje til Are Blomhoff, som er tidligere forstander og direktør ved Stiftelsen Betanien Bergen.

Det var i februar i år at Blomhoff fikk audiens hos kongen på Slottet i anledning utmerkelsen. Besøket skjedde flere uker etter at han hadde innrømmet det grove underslaget for stiftelsen, og det har blitt stilt spørsmålstegn ved hvorvidt han skal fratas medaljen.

Marianne Hagen, kommunikasjonssjef ved Slottet, sier til Drammens Tidende at de vil ta stilling til dette først når det foreligger en rettskraftig dom i saken.

— Forstår at det blir en prosess

Blomhoff er tiltalt for grovt underslag. I en periode over syv år skal han, i kraft av sin stilling, ha tappet stiftelsen for 14,6 millioner kroner.

Blomhoffs advokat Per-Erik Gråskjenn forteller at hans klient har stor respekt for utmerkelsen fra Slottet.

— Slik jeg oppfatter ham rundt det har han vært takknemlig for medaljen, men har stor forståelse for at det nå blir en prosess rundt dette, sier Gråskjenn til Drammens Tidende.

Mulig å trekke medaljen

Dersom Slottet bestemmer seg for å trekke tilbake fortjenstmedaljen, vil det ifølge Dagen være første gang siden Trond Ali Linstadfikk slettet medaljen for ett år siden. Da var begrunnelsen at Linstads ytringer - flere av Linstads kritiske uttalelser om jøder hadde da vakt sterk oppmerksomhet - ikke var forenlige med medaljens formål.

Statuttene for Kongens fortjenstmedalje ble endret i mars i fjor slik at det er mulig å trekke en tildelt medalje tilbake.