— Røde Kors er bare ute etter overskuddet herfra, sier Per Landmark.

I fellesrommet i kjelleren i Adolph Bergs vei 44 står en bingomaskin ved enden av et langbord. Ukentlig samler bingospill om lag 20 beboere fra de 40 leilighetene, som ble bygget for ofre for eksplosjonen 20. april 1944.

Det siste halvannet året har imidlertid bingospillingen blitt forstyrret av en svært betent konflikt om styringen av boligene.

De gjensidige karakteristikkene har vært mange og fargerike: Påstander om uryddige motiver, dokumentforfalskning, konspirasjonsteorier og antydninger om at noen leietakerne ikke burde bo der peker seg ut.

Betaler 2000 i måneden

Bakgrunnen for konflikten er et ønske fra Stiftelsen Bergen Røde Kors Sosiale Boligbygg om en betydelig omlegging av driften av leilighetene:

*** Andre beboere:** Ifølge stiftelsen er det i dag bare fem beboere som tilfredsstiller vedtektenes hovedformål (skadelidte etter krigshandlinger i Bergen i 1944). Stiftelsen ønsker «først og fremst å leie ut boligene til dem som virkelig trenger boliger.» Styret mener beboerne i for stor grad har fått styre inntaket av nye leietakere, og de har ikke ønsket barnefamilier, enslige forsørgere eller sosialklienter. Dermed har en rekke relativt friske eldre ektepar fått bo der, ifølge stiftelsen.

*** Høyere leie:** I dag er leien 2000 kroner måneden for ca. 70 kvadratmeter. Stiftelsen skriver at man i dette området ikke får leie en garasje en gang for denne prisen:

*** 3,9 millioner:** Stiftelsen hadde ved nyttår en egenkapital på 5,6 millioner kroner. Av dette var 3,9 millioner bankkonti og eventuelt andre pengeplasseringer. Inntil nå har hele kapitalen vært båndlagt til vedlikehold og andre utgifter på boligene. Bergen Røde Kors ønsker nå at deler av disse pengene skal kunne brukes på andre gode formål.

Beskyldes for forfalskning

For å kunne gjennomføre disse endringene, vedtok styret i Stiftelsen Bergen Røde Kors Sosiale Boligbygg en rekke endringer i vedtektene. Endringene ble sendt til Stiftelsestilsynet, som godkjente dem i november i fjor.

Det var da beboerne oppdaget dette at bråket startet. Mens beboerne føler seg ført bak lyset, mener styret i stiftelsen at de har oppfylt alle plikter til informasjon.

I mars i år sendte beboerne en klage til Stiftelsestilsynet, som ble avvist. Etter en rekke brev mellom partene, Stiftelsestilsynet og Justisdepartementet, venter man nå på Justisdepartementets dom.

- Trengs opprustning

Flere av beboerne kritiserer Røde Kors for å ha lagt nødvendig vedlikehold av husene på is etter konflikten startet.

— Husene ble bygget 50-tallet med såkalt krisebetong. Det trengs ny isolering og en betydelig opprustning av fasaden. Vi har fått anslag som viser at oppussingen som trengs vil koste over seks millioner. Det er dette overskuddet i stiftelsen bør brukes på, sier Per Landmark, som har ledet kampen mot endringene.

Beboerne er også svært misfornøyd med at stiftelsen lar tre leiligheter stå tomme. To av dem skal ha stått tomme i henholdsvis i ett og to år, til tross for at flere har søkt om å få bo der.

Styret i stiftelsen begrunner dette med at de ønsker å rehabilitere leilighetene etter hvert som de blir ledig, men at klagesaken har forsinket arbeidet.

Valde, Vegar