For syv-åtte år siden gikk kvinneorganisasjoner og kvinnepolitikere i Bergen sammen om å få til et utvidet tilbud for fødende kvinner i Bergen. Resultatet ble avdelingen Storken som er tilbud for kvinner som har normale fødsler og som har kortere liggetid enn på KK.

Tøvete sparing

Gunn-Vivian Eide var en av forkjemperne for tilbudet om Storken, og hun er ikke nådig i sin kritikk av å legge ned tilbudet:

— Storken er billigere i drift per seng enn KK, samfunnsøkonomisk er det best og billigst at Storken blir opprettholdt. Hvis man ville spare penger, burde man heller utvide tilbudet som Storken representerer. Det er tøv å spare penger på legge ned et tilbud som er både godt og det billigste! sier hun.

— Hvorfor er dette et angrep på fødselspolitkken ?

— Da vi startet debatten med kvinneorganisasjonene for åtte år siden, var det for å gi et annet tilbud enn det Kvinneklinikken hadde. Det er ingen hemmelighet at det har vært og er innvendinger og til dels motstand fra ulikt hold innenfor Kvinneklinikken mot den fødselspolitikk som er grunnlag for Storken. Hvis det er disse kreftene som nå står bak forslaget om å nedlegge Storken, bør styret i Helse Vest søke alternativ informasjon, sier hun.

Statlig ansvar

— Tror du at Storken kan bli nedlagt?

— Hvis styret innstiller på nedleggelse, må denne saken bli en alvorlig test på at det statlige eierskapet fungerer, da må regjering og Storing ta ansvar. Det blir den første alvorlige test på om det statlige eierskapet har noen hensikt, sier Gunn-Vivian Eide.

I stedet for å true med nedleggelse burde Storken være et utstillingsvindu for en fremtidsrettet fødselspolitikk, sier Eide.