I en av de store hallene i Camp Lebane hører vi bergenserne på lang vei. De utgjør halve teamet som sørger for å bekjempe branner både for den sivile befolkningen og det militære personellet ved Camp Lebane. To av de tre er på vakt når vi besøker leiren.

— Vi fikk litt av en jobb like etter vi kom hit, forteller sersjant Tord Blom (28).

— Det ene kraftverket, Kosovo Bravo, brant ned etter et lynnedslag. Vi var omtrent 100 brannmenn som arbeidet fra ett om natten til fem om morgenen.

Strømløse

Kraftverket er i dag ute av drift på grunn av brannen og gjør situasjonen vanskelig for mange beboere. Fordi provinsen produserer for lite strøm, må de i flere timer av døgnet stenge strømmen til sine innbyggere.

— For en stund siden skjedde det også en alvorlig bussulykke med 10 omkomne og 37 skadde hvor vi bistod, sier Blom og legger til at det mest uvanlige med denne jobben er å forholde seg til det militære systemet.

— Overgangen er helt klar ikke knirkefri. Vi har hatt noen tilpassingsproblemer med å forholde oss til systemene her. Når det skjer ulykker kommer bevæpnete soldater for å sikre skadestedet, for å nevne noe. I tillegg er det mange nasjoner å forholde seg til, og alle med sine forskjellige arbeidsmetoder.

Alltid på vakt

De seks soldatene som utgjør brannteamet holder til i et lokale sammen med en brannbil, et dartspill og et oppholdsrom. Her tilbringer de det meste av sin tid og er nærmest alltid på vakt.

Ved brannbilen dukker også korporal Ole Erik Drange opp. Han kalles bare «Lillegutt» - et kallenavn han også hadde hos sine kolleger på Flesland. Tredje bergenser på laget er Frank Bernes som til vanlig arbeider ved Haakonsvern. Han var på permisjon da vi besøkte Kosovo.

En vanlig hverdag i leiren starter på vakt tidlig, og alle er på jobb til klokken tre. Fra tre til fem trener hele gjengen sammen før de går over til hvilevakt. Alle holder sammen hele tiden fordi gruppen på seks har en utrykningstid på fem minutter.

— Vanligvis klarer vi det på ett til to minutter, skryter Blom.

— Hvorfor har dere egentlig forlatt Norge og trukket i uniform her i Kosovo?

Lang pause. Guttene tenker hardt.

— Jeg har spurt meg selv om det samme, svarer Drange og får enige nikk fra Blom.

Drange kom fra jobb som instruktør i NUTEL og har i tillegg fire års bakgrunn som brannmann for Statoil, og i Arendal.

_- Jeg ble oppringt av noen som ønsket at jeg skulle søke. Det viste seg at noen jeg kjente som hadde vært her anbefalte meg til jobben. Det foregår ofte slik, forklarer Blom.

Begge de to 28-åringene har vervet seg for ett år, og vil komme tilbake til Norge i juli.