Basketaket enda med at begge blei avvæpna, blant anna etter at kjærasten til den eine greip inn.

Den 29 år gamle inntrengjaren blei jaga på dør.

Han er no dømt til ni månaders fengsel i Sunnhordland tingrett for trugande framferd under denne og andre konfrontasjonar. Han er óg dømt for valdsbruk, for å hindra politimenn i å utføra tenesta si, og for ulovleg bilkøyring.

Tolv gonger på eitt år blei han stansa i kontroll utan førarkort. Ein 37 år gammal kjenning av han er i samme sak dømt til å betala 25.000 kroner i bot for oppbevaring av amfetamin, forulemping av poltifolk, og for ikkje å lya politiets ordre i trafikken.