Det var lørdag han gikk løs sin far som er nærmere 80 år. Hjemme i farens bolig slo sønnen ham flere ganger i ansiktet. Da han ble fremstilt for Bergen tingrett, aksepterte han å sitte fire uker i varetekt med brev— og besøkskontroll.

Har selv barn

Politiet mener det er gjentakelsesfare ettersom det ikke er første gang han utøver vold. Han er tidligere dømt fortrusler og vold,både mot sin gamle far og moren som nå er gått bort.

Politiet vil også ha kontroll med hvem han har kontakt med i varetektsperioden, slik at han ikke skal påvirke vitner i saken, det vil si sin egen far.

Den voldssiktede mannen er selv far, men bor ikke med sitt barn.

- Særlig sterk krenkelse

I retten fremsto han sterkt preget av alvoret i saken.

— Han er siktet etter Straffelovens paragraf 219, første ledd, som omhandler vold i nære relasjoner.Det innebærer en særlig sterk krenkelse når volden skjer i hjemmetog fra mennesker man skal kunne føle seg trygge på, sier Linn Skaar Sæthre.

— Det er vanskelig å verne seg mot slike handlinger, og vi serofte at konsekvensene av dennetypen vold er alvorlig. Blant annet opplever de som er krenketofteat de får psykiske belastningsskaderav ulik art og grad.Dessverre har vi mange slikesaker, legger politiadvokaten i Hordaland politidistrikt til.

— Jeg ønsker ikke å si så mye om denne saken, bortsett fra at den er trist, sier Jørgen Riple, mannens forsvarer.