35-åringen er i Bergen tingrett dømt til fengsel i seks måneder. Han må i tillegg betale 40.000 kroner i oppreisning til sin tidligere samboer, samt 4000 kroner i saksomkostninger.

Fra august 2001 til august 2006 truet, slo og sparket 35-åringen ifølge dommen sin samboer i ansiktet og på kroppen gjentatte ganger. Ved ett tilfelle kastet han også samboeren ned trappen i blokken hvor de bodde med kvinnens eldste sønn og flere andre barn som vitner.

Den domfelte 35-åringen har erkjent å ha slått samboeren i ansiktet med flat hånd ved to anledninger, etter at kvinnen skal ha tatt penger fra ham. Han har også erkjent å ha fremsatt trusler mot kvinnen, men sier at han aldri mente å gjennomføre truslene. Ifølge 35-åringen visste kvinnen at han ikke mente noe med truslene han kom med i sinne.

Retten finner det derimot bevist at truslene 35-åringen kom med ble fremsatt under slike omstendigheter at de etter all sannsynlighet fremkalte alvorlig frykt hos kvinnen. Han skal blant annet ha sagt at han skulle knuse kjeften på henne og at han skulle drepe henne og familien hennes. I tillegg sa han at hun skulle forsvinne.

Retten legger vekt på at volden er av varig og intens karakter, og at innholdet i truslene er svært alvorlig. I tillegg blir det vektlagt at volden har foregått i hjemmet, og at dette har preget kvinnens og barnas livsutfoldelse. Kvinnen har blant annet sagt at hun gikk på nåler når hun var hjemme, og at hun hele tiden var redd for å vekke samboeren, eller gjøre noe som kunne få ham til å eksplodere.