Den fornærmede har forklart at han gikk rundt idrettsbanen i Bergen fengsel, da de to mennene kom bak ham en ettermiddag i desember 2007. Uten noe varsel, skal de ha rettet 11-12 slag mot ham med steiner i hånden.

Angrepet resulterte i tre kutt i hodet, som måtte lukkes med til sammen 12 stifter. Den 49 år gamle mannen ble sykmeldt i 22 dager.

De to mennene har ikke oppgitt noe motiv for slagene, men det er på det rene at de visste at mannen var siktet for seksuelle angrep mot mindreårige.

Les også : Seksualforbrytere er mest utsatt for vold i norske fengsler .

Fengsel i åtte måneder

To fengselsbetjenter oppholdt seg på 100 meters avstand, og bekreftet voldsepisoden i retten.

De to mennene, som er 21 og 22 år gamle, nektet for at de hadde noe i hånden, men dette trodde ikke retten på.

«Retten finner det utvilsomt at de angitte skadene med en slik sårdybde ikke lar seg forvolde uten at gjerningsmannen holder noe i hånden under slaget», skriver retten, som slår fast at dette er et «særlig farlig redskap».

Bergen tingrett dømte begge mennene til fengselsstraff i åtte måneder. I tillegg må de betale 30.000 kroner i oppreisning til 49-åringen.

Les også: Slik straffes sedelighetsforbrytere

– Farlige

Med hensyn til straffeutmålingen, legger retten vekt på at voldshandlingen virket vel gjennomtenkt ved at det skjedde hurtig. Selv har de innsatte forklart at de handlet på innskytelse, og ikke hadde kontroll over hva de gjorde.

«Personer som begår alvorlig voldskriminalitet under soning i fengselsanstalt på innskytelse må anses som farlige», heter det i dommen. Retten finner det også sannsynlig at voldshandlingen kan ha blitt begått for å skaffe seg anseelse i fengselet.

Les også: Har ikke oversikt over volden

Ikke vist anger

I straffeskjerpende retning pekes det på at mennene opptrådte i fellesskap, og at 49-åringen ikke hadde noen mulighet til å beskytte seg. De to tiltalte har heller ikke vist tegn til anger, men er snarere «litt irritert over at de skal plages med ting de gjør på impuls i Bergen landsfengsel».

Begge mennene er tidligere dømt for voldskriminalitet, og en av dem for forsøk på drap.