Den 24 år gamle mannen tok en vinflaske og slo til to menn på en fest i Bergen sentrum. Ifølge dommen i Bergen tingrett var angrepet fullstendig uprovosert.

De to fornærmede stod på gangen utenfor festen, fordi de skulle videre etter kort tid. De lo og pratet da 24-åringen plutselig dukket opp.

Ifølge dommen spurte han hva de smilte av, og den ene svarte «ingenting».

Uten videre foranledning plukket 24-åringen opp en vinflaske og slo bunnen i ansiktet på den ene mannen. Deretter slo han flasken med stor kraft i hodet på den andre. Mannen besvimte og fikk et kutt i bakhodet som måtte sys.

Tiltalte forklarte i retten at han havnet i nødverge og at de to hadde knuffet med ham og kommet med flere bemerkninger. Det ble avvist av retten.

24-åringen ble dømt for legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse, begge under særdeles skjerpende omstendigheter, og med særlig farlig redskap.

Han ble dømt til fengsel i 120 dager.