38-åringen må sone ni måneder i fengsel etter den grove mishandlingen som startet da familien kom fra Irak til Norge i fjor sommer. Ved flere anledninger har mannen mishandlet sin kone og deres to eldste døtre.

38-åringen har blant annet slått konen og døtrene med en trestokk og et metallrør. I over et halvt år har familiemedlemmene levd med slag og spark.

I tillegg til den fysiske volden, har han utsett dem for psykiske krenkelser. Han har gjentatte ganger kalt kvinnene for horer, tatt kvelertak, og truet med å drepe dem dersom de varslet politiet.

— Skal slakte dere

Konen forklarte i retten at hun jevnlig ble trakassert og truet, samt slått flere ganger hver måned. Døtrene, som begge er under 14 år, var også vitner til volden mot moren. Han truet den eldste datteren med å slakte henne, moren og søsteren dersom hun fortalte noe til politiet.

I retten benektet familiefaren for å ha vært voldelig mot noen av sine familiemedlemmer. Men retten festet ikke lit til mannens forklaring. Basert på kvinnenes forklaringer, samt fotografier som viser blåmerker, mener retten det er utelukket at historiene om vold kan være oppdiktet.

Oppreisning

Retten ser alvorlig på den løpende og vedvarende psykiske nedbrytingen av kvinnene, og mener at 38-åringen handlet forsettlig. Bruk av trestokk, kvelertak, og at voldsepisodene skjedde i hjemmet regnes som skjerpende omstendigheter. Moren og døtrene bor nå på skjult adresse i frykt for sin ektefelle og far.

Mannen må også betale 50.000 kroner i oppreisning til sin kone, og 30.000 kroner til hver av døtrene.