— Bergen er langt nede på listen over god eldreomsorg, hevder John Alvheim (Frp), leder i Sosialkomiteen på Stortinget.

— Bergen har hevet terskelen for innleggelse på sykehjem, og har offisielt ikke pasienter på venteliste.

I stedet er mange plassert i boliger uten, eller med for dårlig, bemanning, sier Alvheim til Bergens Tidende.

Krever Stortingsdugnad

Det hersket aldri tvil om temaet i storsalen på SAS-hotellet i Bergen i går. Rundt hotellets idylliske veggtekstil med motiv fra Bryggen var det svart/hvitt-bannere med «Vi-trenger-aldershjem» og «Sykehjemskøen-er-en-skammens-kø!!!», signert arrangøren Kamp for de eldre.

De fleste av de 150 fremmøtte husker krigen. Mange husket vel så godt middagene fra tiden før den såkalte kjøkkenreformen, noe politikerne etter hvert fikk høre. John Alvheim avsluttet sitt innlegg med å kreve nye milliarder til eldreomsorgen.

— Vi trenger en dugnad der alle partier lar sine ideologiske holdninger vike, tordnet sosialkomiteens leder, og mener penger til 3000 nye stillinger må hostes opp i løpet av første halvår 2004.

SVs Ågot Valle mener det er «helt vanvittig» når i gjennomsnitt 170 sykehjemspasienter må dele én lege, og konkluderte med at Eldre-Norge må ha mer penger. Valles prislapp: 5 milliarder kroner.

150 hender i været

De fremmøtte gruppelederne fra partiene i bystyret fikk det glatte lag av publikum i salen.

— Det sitter sterke menn i rullestol som ikke får nok mat. Og maten er ikke kokt tilstrekkelig, sa tilhører Marit Christiansen.

Elsa Nordvik fra Sotra, tidligere aktiv politiker, var kritisk til at kommunen legger ned boformen aldershjem. Hun har en mor på 92 som ønsker å bo hjemme.

— Og vi trenger et holdningsskapende arbeid blant hjemmetjenesten, og en mer stabil arbeidsstyrke, krevde hun.

Finansbyråd Trond Tystad (Ap) svarte med at byrådet vil beholde den omdiskuterte eiendomsskatten, som viktig kilde til finansiering av eldreomsorgen. Tystad slo også fast at Bergen er «norgesmester» i bygging av sykehjem og omsorgsboliger, og innrømmet at det kan ha gått på bekostning av bemanningen. Høyres Monica Mæland kvitterte med å kritisere byrådet for bare å tenke kommunale løsninger. Sammen med flere andre etterlyste hun vilje til å redde 34 plasser ved Røde Kors Sykehjem.

Det var likevel den nye kjøkkenreformen, og vakuumpakkede middager, som økte temperaturen. Og ordstyreren fikk det som hun ville, da hun ba om et signal fra alle i salen som mente kjøkkenreformen skulle avvikles.

150 hender. Noen rakte opp begge.

MER PENGER: Ågot Valle (SV) og John Alvheim (Frp) tegnet hvert sitt bilde av den kommunale eldreomsorgen på folkemøtet i Bergen i går. Medisinen de skrev ut er økte bevilgninger i milliardklassen.<p/>GIDSKE STARK