46-åringen slapp noe motvillig sin uvenn inn i leiligheten. Da den besøkende etter hvert ble ubehagelig og begynte å dele ut slag, svarte verten med å smelle et gulvaskebeger av lettmetall i hodet på den ubudne gjesten mens han satt i en stol.

Nå er 46-åringen dømt til seks måneders fengsel for ugjerningen. Han må også betale sitt offer 11.400 kroner i erstatning.

Betydelige skader

Skadene ble betydelige for den fornærmede. Han fikk et fem centimeter langt kutt i pannen, kraniebrudd og måtte opereres for en blodansamling i hodet.

I Bergen tingrett hevdet 46-åringen sin uskyld og påsto han handlet i nødverge. Det var retten ikke enig i, siden fornærmede satt da han ble slått i hodet. 46-åringen ble i tillegg dømt for nasking og besittelse av mindre mengder hasj og heroin.

Mannen ble frifunnet for en annen voldsepisode.