Mannen ble i Bergen tingrett dømt for vold mot kvinnen over en periode på to år. Han dro henne blant annet i håret da hun var tre måneder på vei. Han har også slått konen med belte og flat hånd.

Fortalte fastlegen

Mishandlingen ble anmeldt etter at 41-åringen oppsøkte fastlegen sin og fortalte at han hadde behov for hjelp etter å ha slått konen sin.

Ved flere av tilfellene, var deres felles barn vitne til volden, noe retten fant skjerpende. Mannen ble også dømt for å ha slått barnet ved et tilfelle.

Dømt til 120 dager

Retten fant det også skjerpende at 43-åringen, som er utenlandsk statsborger, hentet sin kone til Norge og at hun dermed var prisgitt ham.

Etter at mannen kontaktet fastlegen sin, har han og konen gått i familieterapi og ønsker å fortsette ekteskapet. Kvinnen ønsket ikke at mannen ble straffet, men retten mente at volden var så alvorlig at mannen måtte dømmes til fengsel.

43-åringen ble dømt til en fengselsstraff på 120 dager, hvorav halvparten er betinget.