En mann i 40-årene er dømt til 21 dagers betinget fengsel i Sogn tingrett.

Aktor ville ha 60 dager fengel, halvparten ubetinget.

Den tidligere ustraffete mannen var svært misfornøyd med at sønnen oppholdt seg sammen med datterens ekskjæreste som skal ha vært voldelig mot henne.

Det fikk ham til å reise ut for lete etter de to ungdommene en junikveld i fjor. De hadde i mellomtiden skilt lag, og da mannen fant ekskjæresten til datteren var han sammen med en annen jente.

Slag i ansiktet

De to har ulike forklaringer om hva som skjedde. Tingretten har lagt til grunn at mannen tok tak i ungdommen, som kom seg løs, men falt på knærne. Den voksne skal så ha slått ham i ansiktet. Slaget var ikke spesielt hardt, ifølge dommen.

Tiltalte hevdet at han bare skulle snakke med fornærmede, og at han holdt ham i ro. Også vitnenes forklaringer spriket.

Mindretallet mener at mannen vred armen til den fornærmede, mens flertallet er usikre hva som egentlig skjedde, og mener at opplysninger om at ungdommer syklet fra stedet tyder på armen ikke kan ha vært ute av ledd.

Berettiget harme

Retten hørte også på forsvareren som mente at mannen handlet i berettiget harme, og slår fast at det var formildende at mannen var urolig for at sønnen var i dårlig selskap.

Dommerne avviste et krav fra fornærmede om 50.000 kroner i oppreisning.