Over en periode på flere år har begge foreldrene slått og truet sine egne barn, som er mellom åtte og ti år. Barna ble slått med flat hånd, spisepinner og en kost.

Saken kom etter at et av barna fortalte læreren på skolen at hun ble slått med pinner hjemme. I samtale med barnevernet erkjente foreldrene å ha vært voldelige mot barna.

— Vanlig å gi ris

I retten erkjente faren å ha slått sønnen, men nektet for å ha slått datteren. Han forklarte at barna ble oppdratt i tråd med tradisjoner i hjemlandet, og at det derfor er vanlig at moren gir ris.

Moren innrømmet å ha slått begge barna, helt siden de var 4-5 år gamle. Barna ble slått når de løy, kom for sent hjem, ikke ville spise eller oppførte seg uhøflig.

Hun forklarte at hun vanligvis slo dem med hånden, og nektet for å ha benyttet spisepinner. Hun mente vold hadde funnet sted omtrent hver annen måned, og at faren også slo av og til.

Måtte be om unnskyldning

Barna forklarte selv at de ble slått av begge foreldrene med flat hånd og spisepinner, så vel som større pinner og kost. De ble slått flere steder på kroppen, og fikk noen ganger røde merker etter slagene.

Barna fortalte også at de noen ganger måtte sitte på kne med ansiktet inn mot veggen mens de ba om unnskyldning.

Betinget fengsel

Retten har ikke funnet grunn til å tvile på barnas forklaring, og har dømt begge foreldrene for mishandling. De er også dømt for å psykisk ha medvirket til vold som ble utøvet av ektefellen.

Bergen tingrett har dømt foreldrene til 90 dager i fengsel, men straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år. De må betale en bot på 7500 kroner hver.

I straffeutmålingen har retten lagt vekt på at kontakten mellom foreldre og barn er blitt bedre etter at foreldrene har mottatt veiledning om oppdragelse. Det er ifølge retten ikke grunn til å tro at foreldrene har vært voldelige mot barna etter at de kom hjem fra et kort opphold på et barnehjem.