I ettermiddag innkalte byrådsleder Monica Mæland til pressekonferanse for å svare på anklagen fra beboere på Hatlestad om manglende aksjon fra kommunens side.

Hatlestad Velforening har gjentatte ganger skrevet brev til kommunen og påpekt rasfaren de lever med, uten at noe har skjedd.

Mæland hadde med seg en bunke brev som dokumenterer at beboerne husker riktig. Men byrådslederen vil ikke legge skyld på noen part, til det vet hun for lite ennå.

Ansvaret for rassikring ligger hos grunneier, noe velforeningen også fikk til svar på sine brev.

— Dette er ikke noe forsøk på ansvarsfraskrivelse. Rassikring er grunneiers ansvar, men kommunen kan gi pålegg. Foreløpig vet vi ikke nok til å si noe sikkert, understreker Monica Mæland.

— Arbeidet med å finne ut hva som har skjedd fortsetter, sier byrådslederen.

Samferdselsdirektør Ove Foldnes bekrefter at kommunen satt opp fareskilt, trolig i 1993.

— Jeg kjenner ikke bakgrunnen for at skiltene ble utplassert. Her trenger vi å undersøke nøyere, sier Foldnes til bt.no.

SCANPIX
- MÅ TIL BUNNS: Byrådsleder Monica Mæland på pressekonferansen i dag.
KARI PEDERSEN (mms)