SVEINUNG BENTZRØD

Oversikten stammer fra februar. Tallet 97 er nøyaktig det samme som Vegdirektoratet rapporterte om i fjor høst.

Kontrollene er en følge av tunnelskandalen i Nordre Vestfold, og de massive reparasjonene som måtte gjøres i tunnelene på E18 her.

For nøyaktig ett år siden skrev Aftenposten at 59 tunneler, hvorav 48 riksveitunneler, pekte seg ut som svært vanskelig å kontrollere.

I mange tilfeller har kontrollørene måttet lage luker i taket for å sjekke kvaliteten, fordi det ikke har vært fysisk plass til dem i rommet mellom det synlige taket i tunnelene og fjellet bak. I én tunnel i Midt-Norge måtte det alene lages mellom 50 og 60 luker.

— At det ble problemer med å levere nok luker er én forklaring på at vi ikke er i mål, sier sjefingeniør Erik Norstrøm i Vegdirektoratet til Aftenposten.

— Vi har også en del tunneler der vi ikke kommer til, og der vi må basere oss på å se etter eventuelle sprekker inne fra tunnelen. Alternativet er å rive ned isolasjon, som er en kostbar og omfattende affære, sier Norstrøm.

— At mange tunneler gjenstår, betyr ikke at vi ikke er i gang med dem. Først når en hel tunnelstrekning er tatt, blir den registrert som inspisert. Vi forventer at en stor del av dem som gjenstår blir tatt i vår.

— Blant tunnelene det er oppdaget feil ved, og som er reparert, er Bømlafjordtunnelen og Uførotunnelen på Stord. Blant dem som gjenstår er Grimstadporten og to på Tinnsjøveien, sier Norstrøm.

Aftenposten/Bergens Tidende