— Blant de jeg representerer er mange oppgitt over at saksbehandlingstiden for plansaker ikke går ned, sier Hans Martin Moxness, direktør i EBA Vestenfjeldske, bransjeorganisasjonen for bygg og anlegg.

Mye synsing

Han mener saksbehandling preges av detaljstyring og mye synsing på estetikk. Kritikken har vært en gjenganger i mange år.

— Det er viktig å få renset luften og få frem hva som er realitetene. Et problem er saksbehandlingstiden. Her trenger vi å sammenligne oss med andre store byer for å se hva de har gjort for å få behandlingstiden ned.

Moxness peker på personalmangel som et stort problem.

— Vi skal bygge mange nye boliger i årene som kommer. Det skal skje i området der det allerede er bygget og hvor vi må forvente naboklager.

Sliter med boligplaner

Moxness sier han opplever at det er lettere å få igjennom næringsplaner enn boligplaner.

— Det virker som om det i kommunen er en holdning til dem som skal bygge boliger at disse bare er opptatt av å tjene mest mulig penger på bekostning av boligkjøpere og naboer og derfor tar det ekstra lang tid med disse planene.Christine Kahrs, som leder byutviklingsgruppen i Bergen Næringsråd, har nylig hospitert i etaten. Hun sier hun opplever at etaten har mange svært dyktige medarbeidere som virkelig legger sin sjel i arbeidet.

— Jeg opplever likevel at etaten sliter med noen grunnleggende problemer. De er alt for detaljorienterte når man behandler planer. Det slo meg også at etaten er svært jurist- og regelstyrt. Alt skjer med hjemmel i lover og forskrifter, noe som gjør etaten mindre kreativ når det gjelder å finne løsninger.

Underbemannet

Også Kahrs mener etat for byggesak og private planer er underbemannet og hun får støtte fra nyvalgt leder i Bergen arkitektforening, Jørgen Grahl-Madsen. Han sier det ikke bare er kommunen som har skyld i at saksbehandlingstiden er lang.

— Plan- og bygningsloven er blitt svært komplisert. Det følger med mange forskrifter og krav til planlegging som fører til at det tar tid å lage planer. Bystyret vedtar krevende overordnede planer. Litt grovt sagt kan du si at mange har skyld i at det tar sin tid.

Han peker likevel på kommunen når det gjelder tempoet i saksbehandlingen.

— Selv om loven er blitt komplisert, burde det kunne jobbes raskere. Jeg har en kollega i Stavanger som får rammetillatelser på få uker. I Bergen kan det ta atskillig lengre tid.

Grahl-Madsen savner også saksbehandlere som tør å overprøve andre myndigheter.

— Jeg opplever at det Grønn etat og byantikvaren uttaler til sakene tas for gitt og at man ikke overprøver disse når man skal veie deres uttalelser opp mot andre hensyn i saken, sier han.

,