• Ifølge rapporten fra Arbeidstilsynet har vi en utfordring knyttet til ledelse i store deler av helseforetaket og ikke bare innen psykiatrien.

Det sier administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes i Helse Bergen. I rapporten fra Arbeidstilsynet har helseforetaket fått et varsel om pålegg som nettopp gjelder ledelse.

— Vi tar dette svært alvorlig. Vi er godt i gang med et omfattende lederutviklingsprogram i Helse Bergen for å utvikle lederne våre. I tillegg har vi satt i gang et prosjektarbeid som skal komme med anbefalinger om hvordan vi skal jobbe med organisering, ansvar og myndighet på nivåene nedover i organisasjonene. Dette var også satt i gang før vi fikk varslene fra arbeidstilsynet. Anbefalingene fra dette prosjektet får vi i mars.

— Rapporten beskriver at ansatte ved sikkerhetsavdelingen opplever represalier om de kommer med kritikk. Det forteller vel om store ledelsesproblemer?

— Dette er noe vi må ta tak i. Hovedverneombudet har vært inne i arbeidet på psykiatrisk divisjon. Vi kan ikke ha slike forhold som blir beskrevet i rapporten. Ledelsen i psykiatrisk divisjon sier de er godt i gang med denne prosessen.

— Men tillitsvalgte sier at situasjonen er blitt tilspisset etter at innholdet i rapporten ble kjent?

— Det kan jeg ikke svare på. Jeg har fått vite er at vi er godt i gang og skal finne løsninger. Hvordan den enkelte føler det, kan ikke jeg uttale meg om. Det kan jo oppleves slik som denne tillitsvalgte beskriver det.

— Rapporten beskriver en skrikende mangel på fagfolk. Hva gjør dere med det?

— Innen psykiatrien mangler vi ressurser totalt sett. Utfordringen der er ekstra stor. Vi mangler også fagfolk på nasjonalt nivå. Men å utdanne folk tar tid, og å få fagfolk til å flytte til Bergen er ikke enkelt.

— Her snakker vi om et massivt rekrutteringsproblem?

— Det må vi gjøre noe med. Er det et tøft arbeidsmiljø, er det jo ekstra vanskelig å rekruttere folk. Vi må finne løsninger og det oppfatter jeg at ledelsen ved psykiatridivisjonen er godt i gang med, sier Anne Kverneland Bogsnes.