Tiden det tar å få svar på en byggesøknad er krympet fra 74 til 60 dager. Å få behandlet eventuelle klager på de samme søknadene, derimot, tar minst seks til ni måneder.

— Jeg må dessverre innrømme at vi iblant også bruker lengre tid enn det, medgir byggesakssjef Ann-Iren Fagerbakke i et intervju med BT i juni.

En ny forskrift som gjelder fra 1. juli i år krever at klagesaker skal være ferdigbehandlet i løpet av seks uker.

Derfor har byrådet foreslått å redusere den politiske behandlingen av klagesaker. Byrådet vil selv behandle klagene, før de eventuelt sendes til fylkesmannen for endelig avklaring. Bare unntaksvis skal slike saker til full politisk behandling.

Høyre, som ellers gjerne snakker om effektiv byggesaksbehandling, gir klar beskjed om at det ikke er aktuelt å overlate klagesakene til byråkratene og byrådet.

— Så lenge byggesaksavdelingen er så preget av nei-holdning, vil vi ikke gi fra oss myndighet, sier Monica Mæland (H), leder av komité for miljø-, byutvikling og tekniske tjenester.

Torsdag skal forslaget fra byrådet behandles i komiteen. Mæland tror byrådet lider nederlag i denne saken.

— Hvordan belegger dere at kommunen har en nei-holdning?

— Det er nok å se på antallet klager. Vi får 300-500 til behandling hvert år. I disse dager overflommes jeg av henvendelser fra arkitekter og fagfolk som er livredde for at komiteen skal fraskrive seg myndighet i klagesakene, sier Mæland.

Hun vil ikke skifte mening i denne saken hvis Høyre havner i byråd etter valget.

— Det vil ta tid å snu holdningen i avdelingen, sier hun og legger til:

— Dette handler også om at folk skal få en sjanse til å prøve saken sin i et åpent møte og selv få anledning til å tale sin sak.