Store deler av området er i tillegg rammet av en svært ubehagelig lukt.

Årsaken skal være svovelforbindelser som lekker ut i luften fra de ødelagte gasstankene på anlegget til Vest Tank, etter eksplosjonen for snart tre uker siden.

— Folk dør ikke av dette. Men når de er spraymalt-røde i halsen, så er det for mye av det. Når de i tillegg har hoste, irriterte øyne, søvnplager og hodepine, da har de vært utsatt for mer enn de burde. Og når voksne og barn kaster opp, da er det uakseptabelt, mener kommunelege og leder for miljørettet helsevern i Gulen kommune Tommy Norman.

Kommunen har etter ulykken tatt prøver av blant annet vann, for å undersøke om det kan være andre årsaker til lukten og helseplagene. Norman sier imidlertid at han ikke har tro på at det er noe annet enn svovelforbindelsene som ligger bak. Han opplyser at konsentrasjoner av svovel er blitt målt i luften etter ulykken i Sløvåg.

Meldinger om helseplager

Etter eksplosjonen ble det fylt sjøvann oppå hydrogensulfiden som var i tankene. Dette hindret ifølge Norman lukten i å spre seg fra anlegget.

Men etter hvert skjedde to ting: Politiet fjernet vannet da de begynte å etterforske eksplosjonen. Og så kom plutselig sommeren til Vestlandet, med tørke og høye temperaturer. Da begynte folk å ringe til legekontoret.

-Onsdag i forrige uke kom det inn åtte meldinger. På torsdag hadde vi møte for å finne ut hva vi skulle gjøre. Vi kjørte på 20 centimeter våt torv, og fylte på 10.000 liter jernklorid i døgnet i tre døgn, for å binde opp svovelet. Det ga en bedring, forteller legen.

- Maks uflaks

Imidlertid har man nå begynt å forberede tømming av tankene, og i den forbindelse må det graves. Dermed spres lukten nok en gang, godt hjulpet av vær og vind.

— Vi vil veldig gjerne ha regn og kjøligere vær. Det var maks uflaks at dette skjedde akkurat nå, sier Norman.

Han legger til at det som kan gjøres for minimere skadene nå blir gjort, og at ting ser ut til å gå den rette veien.

Også i nabokommunen Masfjord har folk henvendt seg til kommunen angående den vonde lukten.

Venter på rapport

Ifølge daglig leder Jostein Berland i Vest Tank jobbes det nå med å lage en rapport om utslippene fra anlegget etter ulykken. Før rapporten er klar er det vanskelig å si hvor langt ut i omlandet utslippene har rammet.

-Vi er nødt til å få målingene først, og så kan vi se på resultatene, sier han.

-Har du noen formening om hvorvidt dette kan være farlig for folk?

-Det er vanskelig å si noe om det. Men målingene vi har gjort inne på anlegget ligger under grensene for det som er tillatt. Vi vet imidlertid at det kan gi noen plager, som hudplager og rennende øyne. Det kan sammenliknes med utslipp fra landbruket, sier Berland.

Inne på anlegget arbeides det nå med å rydde opp etter den voldsomme eksplosjonen. Ifølge Jostein Berland er årsaken til ulykken fortsatt ukjent.

ILLELUKTENDE: Vond lukt har den siste tiden spredd seg fra de ødelagte gasstankene i Sløvåg i Gulen. Varmt og tørt vær har bidratt til å spre stanken over et stort område.