• Vi har en kjempeutfordring i forhold til de pårørende, sier tillitsvalgt i Helse Bergen.

Marianne Sæhle er ikke redd for å innrømme at det psykiske helsevernet har en jobb å gjøre i forholdet til de pårørende. BT fortalte på tirsdag om to nye rapporter fra folkehelseinstituttet som avslører at pårørende til psykisk syke stort sett har negative erfaringer i møtet med psykiatrien.

— Vi har en utfordring, men vi er blitt mye bedre de siste årene. Det har skjedd en endring i psykiatrien, de pårørende blir tatt mer på alvor, sier Sæhle,tillitsvalgt for sykepleierne i psykiatrisk divisjon i Helse Bergen.

I det siste har flere tiltak kommet i stand. Blant annet skal nå alle nyansatte, fra psykiatere til ekstravakter, gjennom et innføringskurs der tema er møtet med besøkende til institusjonene.

— Alle skal møtes med vennlighet og høflighet. Vi vet at det har vært et problem tidligere, sier Sæhle.

På avdeling for psykose ble det i vinter avholdt foredrag og samtaler for pårørende til pasienter på avdelingen. Det var en kjempesuksess, i følge Sæhle.

Ikke gammeldagse

Selv om den tillitsvalgte ikke ble overrasket over resultatene fra de to rapportene, er det likevel ett poeng hun tilbakeviser på det sterkeste.

— Det stemmer ikke at pårørende blir lastet for pasientenes lidelser, sier Marianne Sæhle.

«Blant psykiatrisk helsepersonell lever fremdeles utdaterte teorier om at familien er årsak til alvorlig sinnslidelse», sto det i onsdagens BT.

— Det er feil å påstå dette. I dag lærer vi det motsatte. Av alle de årene jeg har jobbet i psykiatrien, har jeg ikke møtt noen som har sagt at de pårørende er årsak til pasientenes sykdom. Det kan være noen som fremdeles mener det, men ikke majoriteten, sier Marianne Sæhle.

Inneklemt mellom lover

Taushetsplikten er trukket frem som en av de største hindrene for kommunikasjonen mellom pårørende og det psykiske helsepersonellet.

— Loven er tydelig på at pasienten skal samtykke til at det blir gitt informasjon. Dersom en pasient med schizofreni nekter oss å fortelle diagnosen til de pårørende, kan ikke vi likevel bare gi generell informasjon om schizofreni, da har vi jo sagt hva pasienten lider av, sier Sæhle.

Hun peker på at pasientrettighetsloven og den nye loven for helsepersonell ikke helt går som hånd i hanske. Pasientrettighetsloven sier at helsepersonell skal informere mest mulig til pasient og pårørende. Samtidig kan ansatte i helsevesenet etter den nye loven for helsepersonell, bli holdt personlig ansvarlig dersom noen mener taushetsplikten er brutt.

— Tidligere var det snarere avdelingen eller institusjonen som ble straffet. Men nå kan man personlig bli holdt til ansvar. Da er det vanskeligere å være fleksibel i forhold til taushetsplikten. Mister man lisensen, har man ikke jobb, sier Marianne Sæhle.

ENSIDIG BILDE: Jeg tar meg ikke personlig nær av det, men jeg synes media har et ensidig negativt blikk på oss som jobber i psykiatrien. Jeg tror det ensidige bildet går ut over pa-sientene, de føler seg lett stigmatiserte, sier Marianne Sæhle. Hun er tillitsvalgt for sykepleierne i psykiatrisk divisjon i Helse Bergen.
Christiansen, Roar