• Vi trenger en holdningsendring, sier Helga Sørhus, sosialleder i Kvam herad.

Kvam kommune er en av pilotkommunene i prosjektet «avogtil», et prosjekt som jobber for å innføre alkoholfrie soner, blant annet ved båt— og badeliv. Men Kvam kommer heller dårlig ut på statistikken.

Kommer dårlig ut

Et av områdene hvor Kvam kommer dårligst ut, er forholdet mellom alkohol og båt. Kun 19 prosent av innbyggerne i Kvam mener man bør la være å drikke alkohol når en er passasjer i båt, mot 37 prosent i resten av landet. I Fyllingsdalen bydel mener 50 prosent at en bør være alkoholfri i båt.

— Hvis ulykken først er ute og en faller i vannet, er konsekvensen av promille like stor om du sitter på eller fører båten, sier politibetjent Frode Misje ved Fyllingsdalen politistasjon.

Fyllingsdalen kommer også godt ut på flere områder i undersøkelsen, blant annet mener 84 prosent at alkohol og bading ikke hører sammen.

Ser forbedring

Med kampanjen «Klar for sjøen» prøver nå politiet, Sjøfartsdirektoratets Vis Sjøvett, AlkoKutt, Norges Røde Kors og Redningsselskapet å gjøre folk oppmerksomme på farene knyttet til sjø og alkohol. Kvam, Førde og Stord kommuner samt Fyllingsdalen bydel representerer Vestlandet i pilotprosjektet.

— Vi begynte arbeidet med sjøliv og promille i fjor og fortsetter arbeidet i år. Skal en for eksempel passe på andre som bader, må en være edru, sier Misje.

Og Alkokutt ser en viss forbedring i holdninger til alkohol og bading/båtliv.

— Holdningskampanjene har nok hatt en effekt, men det tar lang tid å endre holdninger og få folk til å innse at det gjelder dem også, sier Trine Stensen Lunde i AlkoKutt.

— Promille på sjøen er et betydelig problem, sier hun.

Flere badeulykker enn før

Også når det gjelder bading kommer Kvam kommune dårligere ut enn landsgjennomsnittet. 63 prosent mener en bør unngå å drikke alkohol når en bader. Men når en passer på andre som bader, mener samtlige spurte at en skal være edru.

— Hvorfor kommer Kvam så dårlig ut?

— Jeg vet ikke hvorfor, men vi trenger en holdningsendring. Sjøfartsdirektoratet har en kampanje i sommer der de deler ut brosjyrer om båtliv og alkohol, og vi håper å skape bedre holdninger blant innbyggerne, sier Helga Sørhus, sosialleder i Kvam herad.

24 personer omkom i drukningsulykker i juli i år, 11 av dem ved bading. Til sammenlikning var det i juli i fjor 11 personer som omkom ved drukning, og bare én av disse var ved bading

— Det har skjedd altfor mange tragiske badeulykker i juli i år. Folk må ikke overvurdere seg selv når de bader, sier Fredrik Larsen i Norsk Folkehjelp.