— Her finnes det tre måter å løse oppgaven på, alle med ulike svar. Men uten at man vet hva som er riktig svar, er det umulig å vite hvilken fremgangsmåte man skal bruke for å løse oppgaven, konstaterer Vebjørn Johnsen Vasstrand.

Naturfags- og mattelæreren på Olsvikåsen videregående skole skuer ned på matteboken «Tusen Millioner», utgitt av Cappelen Damm.

— En god bok, egentlig. Jeg har sett mye verre lærebøker, sier Johnsen Vasstrand.

Siden BTs debattredaktør Hilde Sandvik i en kronikk lørdag bekjente at hun har problemer med å forstå barnas hjemmelekser, har debatten rast på bt.no og Facebook. Her har også Johnsen Vasstrand deltatt med engasjement.

  • Problemet er at enkelte av oppgavene presenteres som IQ-tester. Både svaret og fremgangsmåten man skal bruke for å finne svaret er ukjent. Da blir både barn og voksne sittende der som to spørsmålstegn, sier han.

_**Les også dette hjertesukket:

Den vanskelige matematikken**_

Ikke-eksisterende begreper

Ifølge gymnaslæreren er det også et gjennomgående problem at lærebøkene på barneskolenivå opererer med begreper som ikke brukes høyere opp i klassetrinnene eller i den akademiske verden.

— Ta for eksempel «vennetall». Begrepet betyr komplementær verdi, men hvordan skal foreldre vite hva som ligger bak et slikt begrep når det ikke defineres i lærebøkene, sier Johnsen Vasstrand undrende, og fortsetter:

  • Lærebøkene bør komme med en begrepsavklaring, en fasit og en veiledning for foreldrene.

Det er Simen Gaure, matematiker ved Frischsenteret for økonomiske studier ved Universitetet i Oslo, enig i.

  • Dette er noe som har irritert meg og mange andre. Lærebokforfatterne argumenterer ofte med at barna må finne ut av fremgangsmåtene selv, men dette er jo fremgangsmåter som menneskehetens klokeste hoder har pønsket ut og foredlet gjennom tusenvis av år. At barna ikke får vite om dette kan jeg ikke forstå har noe for seg, sier Gaure.

Kjendislærer Håvard Tjora, kjent fra suksesserien «Blanke Ark», har stor forståelse for foreldrenes frustrasjon.

  • Dette er en problemstilling som har vært debattert siden jeg ble lærer. Generelt er det et problem at metoder endrer seg og at det oppstår forvirring rundt begreper. Ideelt sett bør lærebøkene komme med informasjon om begreper og metodisk tilnærming til foreldrene, sier Tjora.

- Kanskje ikke gode nok

Forlagssjef for grunnskolen i Cappelen Damm, Trond Petter Hinrichsen, erkjenner at enkelte oppgaver i «Tusen Millioner» muligens ikke er gode nok.

— Det kan nok forekomme inkonsekvens i læreverket, og at oppgavene ikke henger godt nok sammen. Hvis det er konkrete oppgaver, vil vi se nærmere på det for å justere i senere opplag, sier han.

Aschehoug forlag gir ut matematikkverket «Abakus», som er blitt kritisert av flere foreldre i debattfeltet på bt.no som uforståelig.

Forlagssjef ved undervisningsseksjonen, Reidunn Guldal, forstår foreldrenes frustrasjon og opplyser at forlaget har vurdert å lage en egen veiledning til foreldre.

  • Det er ikke mye støtte til foreldrene i selve bøkene, og jeg kan forstå at foreldre som er overlatt til seg selv blir frustrerte, sier hun.

**Les også:

Lover oppgaveguide til foreldre**

Kjenner du deg igjen? Del dine lekse-erfaringer her.