I Dagens Næringsliv i helgen lå tomten ute til salgs for 75 millioner kroner.

Tomten i Vestlundsveien 22 D har vært gjenstand for avisskriverier i en årrekke nå. Det hele startet med at det tidligere Vestlund habiliteringssenter i 2007 ble solgt til Vestlund Park, som eies 100 prosent av Thomas Jellestad Jensen.

Jensen leide ut hybler til boligsøkende, og tilbød hospitsplasser til kommunen. Adressen ble en av de politiet rykket ut oftest til. Kommunens helsevernetat kritiserte tilstanden i bygget kraftig, og kommunen og Fylkesmannen konkluderte med at utleievirksomheten var ulovlig.

Stoppet ikke

BT avslørte høsten 2011 kritikkverdige boforhold, med boss, avføring og urin utover gulvene. Bygget var regulert for institusjonsformål, men rommene ble også leid ut til barnefamilier. Kommunen konkluderte med at bruken av bygget var ulovlig, og påla Jensen dagbøter. Likevel gikk det over et år før bygget ble stengt for utleie. Fylkesmannen var enig i at bruken var ulovlig.

I februar 2013 kulminerte sagaen med at bystyret ga grønt lys for maksimal utbygging av tomten. Vedtaket betydde at det kunne bygges 165 leiligheter på tomten.

I 2012 ble tomten lagt ut for salg. Den gangen var prisantydningen 90 millioner kroner. Etter at bypolitikerne vedtok reguleringsplanen, ble den enda mer attraktiv.

Dersom Jensen hadde solgt tomten til prisantydning, ville han sittet igjen med en gevinst på 54 millioner kroner, fratrukket utgiftene han har hatt til regulering og prosjektering.

Fikk ikke solgt

Siden bystyrevedtaket har Proaktiv prosjektmelding prøvd å lokke til seg kjøpere jevnlig. I BT har de hatt månedlige annonser, fra mai gjennom året til november. Prosjektet kalte de Seljedalen park, og skrev at det skulle bli 21 selveierleiligheter i prisklassen 2,1-4,4 millioner.

Dette har tydeligvis ikke lokket nok interesserte. I helgens Dagens Næringsliv ligger tomten ute for salg igjen. Nå er prisen sunket til 75 millioner kroner.

Brøt opsjonsavtale

Jensen ønsker ikke å kommentere tomtesalget, men henviser til sin megler, Chris Andre Skorjanc, i Proaktiv eiendom.

Han avviser at eiendommen har ligget for salg i to år.

— I 2012 fikk vi en opsjonsavtale med en aktør som skulle bygge ut tomten. Av ulike årsaker som jeg ikke vil diskutere i media, lot ikke den avtalen seg gjennomføre. Derfor er den lagt ut for salg igjen, sier Skorjanc.

- Hva med prisen?

— Det er vanskelig å si hva en slik tomt er verdt. Rammetillatelsen fra kommunen må utstedes i tråd med hva ny eier ønsker å bygge. Vi har derfor satt prisen etter beste evne.

Skorjanc forteller at det er interesse for tomten, og at han mandag var i møte med noen interessenter.

— Men vi klar over at det ikke er alle forunt å kunne komme opp med pengene som kreves, sier han.