Det viser BTs tester. Det er ikke sikkert at målet om 21 minutter nås.

BT har tatt Bybanen syv ganger mellom Byparken og Nesttun de siste 14 dagene, og tatt tiden på hvert stopp. I gjennomsnitt har vi brukt 26 minutter og 12 sekunder på hele turen. Det er litt etter «sommerskjemaet» til 25 minutter.

Ikke sikkert målet nås

Og det over fem minutt ned til målet for Bybanen, som er å kjøre strekningen på 21 minutter når alt er ferdig i løpet av høsten. Administrerende direktør Dan Hildebrand i Fjord1 Partner medgir at de ikke er sikre på om de vil nå målet på 21 minutter.

— Det er jo en teoretisk reisetid. På det nåværende tidspunkt kan vi ikke si om vi vil klare det, for det er fortsatt mange begrensninger på hvor fort vi kan kjøre. Disse begrensningene vil fjernes utover høsten, sier han.

— Hvilke begrensninger er det?

— Vi har makshastigheter på ulike strekninger, og noen av dem vil bli økt. Dessuten må signalanlegget som skal sikre oss grønt lys i alle veikrysninger justeres enkelte steder.

Forsinkes ut av sentrum

BTs målinger viser at det er særlig på vei ut av sentrum forsinkelsene oppstår. Tett mellom stoppene, mange som skal av og på og flere veikrysninger og krappe svinger er trolig årsakene. Farten er betraktelig lavere i sentrumsgatene enn videre mot Nesttun.

På halvannen kilometer mellom Byparken og Florida bruker for eksempel banen over syv minutter i snitt.

— Flere steder i sentrum kjører vi maks i 10 km/t, mens vi har maksfart på 70 km/t det siste strekket mot Nesttun, der banen går i adskilt trasé, forteller Hildebrand.

Kommunikasjonsansvarlig Ingrid Dreyer i Skyss, som er ansvarlig for rutene, understreker at det hele tiden har vært meningen å kjøre litt saktere i en innkjøringsperiode. Først et stykke utpå høsten vil det være aktuelt å presse tiden ned mot 21 minutter.

Kjører fra somlepassasjerer

Hildebrand sier at deres målinger viser at Bybanen stort sett holder seg innenfor 25-minuttersruten. Men når det er stor pågang av passasjerer kan det gå noe saktere. BTs testturer har tatt alt fra 23 minutter til 27 minutter og 30 sekunder.

— Når det er mange på perrongen hender det førerne blir stående og vente lenger enn de skal. Det har å gjøre med at banen går såpass sjelden. Det er surt å så vidt miste banen når det er en halv time til neste avgang, sier Hildebrand.

På sikt skal imidlertid førerne bli knallharde på å holde ruten.

— Når vi får avgang hvert tiende eller femte minutt, ønsker vi ikke å vente mer enn 20 sekunder. Bybanen skal være et eksakt fremkomstmiddel. Folk må lære seg å komme to minutter før hvis de skal kjøpe billett på stasjonen, sier Hildebrand.

Hva synes du om punktligheten på Bybanen?