Den antatte gjerningsmannen har store problemer med å begrunne hvorfor han i flere måneder ikke ville forklare seg om drapet, på tross av at han påstår han er uskyldig.

– Du visste at (¿) hadde forklart seg om drapet og sagt at det var du som skjøt. Likevel nektet du å gi din versjon av saken. Hvorfor? spurte aktor.

Den tiltalte kunne ikke svare annet enn at hans forsvarer, Oscar Ihlebæk, hadde rådet ham til å vente med å forklare seg.

Statsadvokaten antydet at tiltalt nr. 2 ikke forklarte seg fordi han trengte tid til å finlese forklaringen som stemplet han som drapsmann.

Advokat Oscar Ihlebæk har protestert høylydt mot måten hans klient blir utspurt.

– Dette er ikke fair! Det er ikke fair! utbrøt Ihlebæk, og beskyldte aktor for å prøve å lure klienten hans.

– Vel, men det er godkjent, sa byrettsdommer Gunnar Torkildsen.