Blant de kvinnelige ansatte i kommunen har sykefraværet økt med hele 12,6 prosent fra 2. kvartal i 2007 til 2. kvartal i 2008. Sykefraværet blant kvinnene er nå oppe i 11,6 prosent, det høyeste kommunen har målt 2. kvartal de siste fire årene.

Generelt har kvinnene et høyere sykefravær enn mennene i kommunen.

— Vi vet at det i stor grad er kvinner som har de tunge jobbene innenfor pleie og omsorg i kommunen, påpeker hovedtillitsvalgt Wenche Myhre i byrådsavdeling for helse og omsorg.

— Hva er årsaken til at en sliter?

— Mange i denne sektoren har lave stillingsbrøker, og det er mangel på kvalifisert arbeidskraft. Det er også et problem at fagutdannede slutter for å gå over i helt andre yrker.

Myhre legger ikke skjul på at arbeidsvilkårene er en viktig grunn til at folk ikke blir i kommunen.

— Enkelte ansatte hos oss får et tillegg på 35 kroner i timen for å jobbe en lørdag. Når vi samtidig vet at en kan få et lørdagstillegg på 85 kroner for å jobbe i en dagligvarebutikk, så sier det noe om hvorfor det er vanskelig å holde på gode ansatte.

Myhre sier at hun har tro på byrådens nærværsprosjekt.

En storsatsing som ble innført i forrige byrådsperiode var sekstimersdagen for de ansatte i Bergen hjemmetjenester. Ordningen har hatt betydelig effekt, men også blant dem som har de harde jobbene hjemme hos byens eldre, øker nå fraværet betydelig. I 2. kvartal i fjor var sykefraværet for hjemmehjelperne nede i 10 prosent. Nå er det økt til 15,7 prosent.

Det er likevel langt under status før sekstimersdagen ble innført, da sykefraværet var godt over 20 prosent.