Vi har lett for å tro at våre hverdagsplager er resultat av et moderne og stressende liv. Men vi tar feil.

— Folk over hele verden har det på samme måten, sier Hege R. Eriksen, forskningsdirektør ved Unifob helse.

Forskere ved forskningssenteret har målt helseplager blant folk i Norge, hos urfolk på Filippinene, blant masaiene i Afrika, hos gruvearbeidere på Svalbard og folk som overvintrer i Antarktis.

Fornøyde tunnelarbeidere - Selv om samfunnene vi lever i er svært forskjellige, er de subjektive helseplagene og bekymringene ganske like. Folk som bor i regnskogen i Mindoro på Filippinene, lever av å skyte småvilt, er ikke bofaste og dyrker ikke jorden. Vi kan tro at det er et sorgløst liv, men det er det ikke. De har like mange og de samme plagene som oss, forteller Eriksen.

Også blant folk som bor eller overvintrer i isødet i mørketiden er resultatet det samme.

— En skulle kanskje tro at de ble mer stresset og at de fikk flere helseplager. Det viste seg for eksempel at tunnelarbeidere med et knallhardt fysisk arbeid og selvvalgte, lange arbeidsdager, var kjempefornøyde. Strengt tatt hadde de litt mindre plager enn oss andre, og det tror vi kommer av at det er en selektert gruppe som reiser dit. Det er folk som tror de klarer både jobben og mørketiden, utdyper forskningsdirektøren.

Overfører til barna - Hvorfor er det så viktig å normalisere helseplagene?

— Folk tror det er unormalt, og derfor bekymrer de seg. De overfører ofte bekymringene på barna. Foreldre til dagens barn formelig koster veien foran dem, og de stuper inn for å redde dem før de faller. Vi lever i et samfunn med fokus på sunnhet, velvære, lykke og kropp, og glemmer at for eksempel smerter er en del av livet - og at det er helt vanlig. Hverdagsplagene er ufarlige, og de går over, sier hun.

— Men, dersom mer eller mindre alle har slike plager, hvorfor blir noen sykmeldt mens andre klarer kommer seg på jobb?

— For noen blir plagene så alvorlige og omfattende at de trenger behandling og eventuell sykmelding. Slike uspesifikke plager er hovedårsaken til langvarige sykmeldinger, svarer Hege R Eriksen og fortsetter:

— Mestring er også et nøkkelord. Et annet er at vi får det bedre dersom vi firer på kravene og forventningene. Troen på at vi får ting til og at det som er vondt går over, er helt sentralt.

Bekymrer vi oss for mye over småplager? Si din mening her:

Roar Christiansen (Arkivfoto)
Heiko Junge/Scanpix (Arkivfoto)
Eirik Brekke (Arkivfoto)